Se opp for kataloghaier!

Psykologforeningen er kjent med at enkelte psykologer, som driver selv små privatpraksiser, har blitt utsatt for svindelforsøk fra såkalte kataloghaier.

Kataloghaier er betegnelsen på selskaper som baserer sin virksomhet på å selge mer eller mindre fiktive annonsetjenester, mot uforholdsmessig høye vederlag.

Psykologforeningen blir med jevne mellomrom kontaktet av psykologer som har skrevet under på dokumenter vedrørende annonsering i regi av useriøse utenlandske aktører, uten å ha vært klar over at de foretok en bestilling da de skrev under. Dette skjer eksempelvis ved at psykologen mottar et skjema med en oppfordring om å bekrefte kontaktdetaljene oppgitt i skjemaet, for derved å kunne bli inkludert i et psykologregister på internett, en katalog, cd-rom, en database e.l.

Det fremgår bare indirekte, og med bokstavelig talt liten skrift, at psykologen ved å signere på skjemaet samtidig forplikter seg til å betale for annonseringstjenestene, gjerne over flere år og uten oppsigelsesrett.

"Avtalen" om annonsering som hevdes å være inngått, er underlagt et fremmed lands rett, slik at vurdering av rettslig status og risiko knyttet til å heve avtalen eller ignorerer det hele, ikke lett kan vurderes.

Psykologforeningen anbefaler våre medlemmer å være svært oppmerksomme før man eventuelt besvarer forespørsler om markedsføring i ulike medier/forespørsler om oppdateringer av kundekataloger/utenlandske psykologregistre etc.

Returnér faktura!

Aksepter aldri et tilbud uten at du forstår innholdet av tilbudet fullt ut og vet hvem avsenderen av tilbudet er. Mottar du en faktura eller ordrebekreftelse fra et katalogfirma du aldri har inngått avtale med, send fakturaen straks i retur med et følgebrev. Skriv at du ikke har bestilt, ikke har til hensikt å betale, og eventuelt at du har oversendt saken til Psykologforeningen.

Vi nevner for øvrig at Psykologforeningen den senere tid har blitt kontaktet av psykologer som har blitt utsatt for henvendelser fra firmaene European City Guide og Nova Channel.

Psykologer som først er blitt fanget i nettet til en kataloghai, vil kunne oppleve stor motstand fra selskapet og dets inkassobyråer dersom vedkommende søker å heve avtalen eller på annen grunnlag hevde seg ubundet. Vi er informert om at kunder av kataloghaier kan bli utsatt for hyppige og krasse betalingspåminnelser, trusler om inkassokrav og rettslig forfølning m.v., så vel skriftlig som telefonisk. Ytterligere informasjon om aktive kataloghaier er tilgjengelig på internett, se for eksempel nettsiden  www.stopecg.org  eller  www.easa-alliance.org  , hvor det blant annet fremgår at det er opprettet internasjonale motaksjoner mot virksomhetene.

Psykologforeningen kan bistå

Det vil alltid være en viss risiko forbundet med å motsette seg et katalogfirmas betalingskrav, dersom en avtale først hevdes å foreligge. Risikoen vil blant annet avhenge av hvordan "avtalen" og sakens øvrige dokumenter er formulert, hvilket lands rett som det angivelige avtaleforholdet er underlagt etc. Dersom det dreier seg om ren svindel, og under forutsetning av at man er villig til å akseptere risikoen knyttet til mulig rettslig indrivelse og saksomkostninger m.v., kan likefullt den beste strategien være å motsette seg ethvert krav og ikke foreta noen utbetalinger.
Strategien bør imidlertid vurderes konkret i hver enkelt sak.

Medlemmer er velkomne til å ta kontakt med Psykologforeningens sekretariat ved forhandlingsavdelingen dersom de opplever problemer av den type som her er beskrevet, slik at vi kan bistå med en vurdering.

Takk til Aadel Heilemann, som er advokat i Legeforeningen, for meget gode og omfattende innspill til denne saken.

Emneord: kataloghaier

Forhandlingsavdelingen

Kontakt oss via Min side eller på telefon.

Forhandlingsavdelingen har telefontid 12:15-15:00

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.