”Psykolog” er en beskyttet tittel

”Psykolog” er en beskyttet tittel etter helsepersonelloven. Autorisasjon eller lisens utløser tittelbeskyttelsen, og bare den som har autorisasjon eller lisens har rett til å benytte psykologtittelen.

Dette følger av helsepersonelloven § 74 første ledd. Autorisasjonsordningen skal ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til at befolkningen har tillit til at helsepersonell fyller de krav som offentlige myndigheter stiller til utøvelse av virksomhet.

Uriktig bruk av tittel, eller annonsering av virksomhet på en måte som kan gi inntrykk av at personer har autorisasjon som helsepersonell, er lovstridig. Dette følger blant annet av helsepersonelloven § 74 og lov om alternativ behandling m.v § 8. Også bruk av tittel som inneholder eller kombineres med ordet ”psykolog”, vil være ulovlig dersom det brukes om personer som ikke har autorisasjon eller lisens som psykolog. Dette gjelder for eksempel betegnelser som idrettspsykolog, fargepsykolog osv.

Emneord: autorisasjon

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.