Firma med ansatt

Psykolog Åse Hansen eier og er ansatt i ”Psykologi for bedrifter”. I tillegg til henne har vi ansatt to psykologer hvor alle bl.a. tar imot pasienter til samtaleterapi mm. Alle tre er medlemmer i Psykologforeningen. Driften er privat og vi mottar ingen driftstilskudd. I tillegg til psykologene, har vi ansatt én psykiatrisk sykepleier, én som driver med coaching/veiledning og en administrasjonsansvarlig. Vi leier også inn noen selvstendige psykologer etter behov. Er det slik at vi, i tillegg til ansvarsforsikringen som psykologene har, må registrere oss i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og forsikre oss hos dem? Kan du ”forenkle” informasjonen som er sendt ut og forklare meg hva vi trenger for å være dekket slik loven krever? 

 

Svar: 1. Hvem er forsikringspliktig:
Det er virksomheten som etter NPE-lovgivningen er forpliktet til å være forsikret i NPE. Det er ”Psykologi for bedrifter” som skal melde sin virksomhet og antall årsverk til NPE. Helsepersonellovens generelle krav til ansvarsforsikring er fjernet, og erstattet av kravet om forsikring i NPE.

Sannsynligvis er ”Psykologi for bedrifter” meldepliktig (forsikringspliktig) i NPE for alt sitt ansatte helsepersonell. For å avgjøre andel av årsverkene som utfører helsetjenester (NPEs definisjon av helsetjenester) – må du nøye lese rundskriv 3/09, selv om det ikke er lett å forstå alle detaljer i reglene. Coaching er for eksempel neppe helsetjeneste. Det er hva slags tjenester som faktisk ytes som er avgjørende – meldeplikten forsvinner ikke ved å kalle det noe annet enn helsetjeneste.

For de psykologer som driver som selvstendig næringsdrivende – så er det psykologen selv som er virksomheten, og som har forsikringsplikten. Dette gjelder sannsynligvis de psykologene dere ved behov leier inn for et oppdrag (ikke ansettelse).

2. Hva bør den enkelte psykolog ha uansett om han/hun er pliktig til å ha NPE-forsikring eller ikke: Psykologforeningens ansvarsforsikring dekker et svært bredt spekter av tjenester som psykologen utfører – men den dekker ikke det (snevre) feltet som NPE dekker. Psykologforeningens ansvarsforsikring erstatter ikke NPE, men kommer i tillegg. NPE har et svært snevert helsehjelp-begrep, og det er kun denne type tjenester de dekker.

3. Kan virksomheten dekke sin forsikringsplikt/ sitt forsikringsbehov ved at den enkelte ansatte har personlige forsikringer?

Nei. Virksomheten kan ikke unngå et søksmål ved å henvise søksmålet til den enkelte ansatte. Det er kun i de tilfeller der en pasient prøver å saksøke den enkelte ansatte (evt. i tillegg til å saksøke virksomheten) at psykologens forsikringer effektueres.

Emneord: forsikring

Bank og forsikring

Gjennom våre avtaler med Danske bank og Storebrand får du fordelaktige bank- og forsikringstilbud.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.