Norsk pasientskadeerstatning og fagansvarsforsikring

Her besvarer vi noen vanlige spørsmål om forsikring. For øvrige spørsmål, kontakt Forhandlingsavdelingen via Min side eller på telefon.

Hvorfor skal jeg ha ansvarsforsikring? Jeg har aldri hatt en eneste privatklient, og har alltid jobbet i psykisk helse eller i familievernet.

Hva slags forsikringer må jeg ha, og bør jeg ha?

Jeg har meldt deler av min virksomhet til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Er jeg fortsatt også dekket av den av den kollektive fagansvarsforsikringen i Storebrand via Psykologforeningen? Mange av de oppdragene jeg får (mye sakkyndighet) er ikke dekket i NPE.

Jeg har 100 prosent driftstilskudd fra det Regionale Helseforetaket og har i tillegg ulike oppdrag fra bedrifter. Skal jeg melde min virksomhet til Norsk Pasientskadeerstatningen (NPE)? Fristen gikk ut den 1. juni og jeg har ikke sett dette tidligere. Jeg er vel forsikret nok med min ansvarsforsikring via Psykologforeningen?

Jeg er offentlig ansatt og tar enkelte sakkyndigoppdrag for barnevernet ved siden av jobben. Jeg trenger vel ikke noen forsikring verken i Norsk Pasientskadeerstatning eller andre steder, siden jeg er medlem i Psykologforeningen?

Jeg har lest rundskriv 03/09 om ansvarsforsikring og Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Jeg trodde jeg hadde forstått dette, men nå blir jeg i tvil. Jeg driver 100 prosent avtalespesialistpraksis med driftstilskudd fra Helse Sørøst. Holder det at jeg har ansvarsforsikringen dere nå administrerer, og kan jeg droppe NPE?

Jeg er offentlig ansatt. NAV ber ofte poliklinikken om spesialistvurderinger av pasienter vi har i behandling – betalt etter L-takstene (L90 eller L120). Fordi vi er underbemannet, har min sjef bedt oss om å skrive disse vurderingene utenom arbeidstiden. Til gjengjeld betaler NAV meg direkte etter takstene.

Er jeg meldepliktig til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)?

Jeg har avsluttet min praksis i mars og er nå pensjonist. Må jeg betale den tilsendte ansvarsforsikringen på kr 245?

Jeg ser at Psykologforeningens ansvarsforsikring er utvidet til å gjelde inntil tre måneders engasjement i Europa. Kan forsikringen utvides til å gjelde i Sør-Afrika også?

Jeg har en liten praksis som gjennomsnittlig omfatter for tiden tre timer per uke. Jeg har en psykoterapiveiledning, og jeg underviser i spedbarnsobservasjon for et videreutdanningsinstitutt. Seminaret er for psykologer og en cand.ed.. Jeg har lest hva som står på hjemmesiden til Psykologforeningen om forsikring og innmelding. Kan ikke se at det står noe om undervisning og psykoterapiveiledning.

Må jeg melde meg inn i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), og er det nødvendig med Psykologforeningens ansvarsforsikring?

Psykolog Åse Hansen eier og er ansatt i ”Psykologi for bedrifter”. I tillegg til henne har vi ansatt to psykologer hvor alle bl.a. tar imot pasienter til samtaleterapi mm. Alle tre er medlemmer i Psykologforeningen. Driften er privat og vi mottar ingen driftstilskudd. I tillegg til psykologene, har vi ansatt én psykiatrisk sykepleier, én som driver med coaching/veiledning og en administrasjonsansvarlig. Vi leier også inn noen selvstendige psykologer etter behov. Er det slik at vi, i tillegg til ansvarsforsikringen som psykologene har, må registrere oss i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og forsikre oss hos dem? Kan du ”forenkle” informasjonen som er sendt ut og forklare meg hva vi trenger for å være dekket slik loven krever? 

 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.