Forsikring for psykologer

Forsikring er aktuelt der det er liten risiko for at noe galt skal skje og der det samtidig er stor økonomisk skade dersom uhellet er ute.

Forsikring er aktuelt der det er liten risiko for at noe galt skal skje, og der det samtidig er stor økonomisk skade dersom uhellet er ute. Risikoen for at huset ditt skal brenne er veldig liten, men dersom det skjer, så er det store verdier som går tapt. Har du husforsikring, så får du tapet dekket. Forsikringsselskapet får penger for å dekke ditt tap, ved at mange andre betaler på en forsikring som de (heldigvis) ikke får bruk for. Forsikringer er en kollektiv fordeling av risiko.

Det er imidlertid for sent å tegne forsikring når du har behov for en utbetaling (huset står i brann). Forsikring må tegnes mens du ennå ikke har bruk for den. Enkelte typer forsikringer krever derfor en viss konsentrasjon for å bli motivert for å tegne dem i tide. Det er dessverre mange som har dyre forsikringer for gjenstander av begrenset verdi (for eksempel billige sykler eller enkle fotoapparater), men ikke viktige forsikringer som innboforsikring og uføreforsikring. 

For konkrete forsikringstilbud, se under Bank og Forsikring. Der finner du forsikringstilbud for medlemmer av Norsk psykologforening.

Hva bør en student ha av forsikringer

 • Innboforsikring. Billig premie for studentmedlemmer. Du har store verdier på hybelen (klær, sportsutstyr, bøker, etc.)
 • Helårs reiseforsikring
 • Uføreforsikring (gruppeliv, studentforsikringstilbud)
 • Bilforsikring? – ansvar og kasko

Hva bør en ung psykolog ha av forsikringer

 • Psykologforeningens fagansvarsforsikring
 • Innboforsikring
 • Helårs reiseforsikring (bør også dekke tjenestereiser?)
 • Uføreforsikring (gruppeliv)
 • Bilforsikring – ansvar og kasko
 • Villaforsikring?
 • Hytteforsikring + innboforsikring i hytte?
 • Båtforsikring?
 • Andre spesielle verdigjenstandsforsikringer?
 • Alders-pensjonssparing? (særlig du dersom senere skulle bli privatpraktiserende)

Hvilke forsikringer bør den privatpraktiserende ha

Som for en ung psykolog, og i tillegg:

Nødvendig
 • Uføreforsikring (vanligvis etter minst to års uførhet)
 • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE, lovpålagt)
 • Kontorforsikring (av innbo med mer)
 • OTP (obligatorisk tjenestepensjon). Se artikkelen «Forsikring for privatpraktiserende».
Bør
 • Sykeavbruddsforsikring (for inntektstap de første ett til to årene en er syk. (Prisspørsmålet gjør det mest aktuelt med 2-4 ukers karenstid før utbetaling starter).
 • Alderspensjonssparing, for eksempel Individuell Pensjonssparing etter Skattelovgivingen (IPS, maks. 40.000 per år), og annen alderspensjonssparing.
Privatpraktiserende og sykdom

Ved sykdom hos selvstendig næringsdrivende utbetaler folketrygden 80% av tidligere inntekt, maksimum inntekt 6G i sykepenger. 1G = 101.351 per 1. mai 2020. 6G = 608.106. 80% av 6G = 486.484 i maksimum sykepenger. Med andre ord lav inntekt samtidig som den næringsdrivende i stor grad beholder utgiftene i praksisen (kontorleie, etc.). De 16 første dagene gir ikke folketrygden utbetalinger til næringsdrivende (arbeidsgiverperioden). Vær særlig obs på forsikringsbehovet for de som reduserer sin stilling i det offentlige og kombinerer med å drive deltids næring. Se egen artikkel.

Gå til artikkelen Forsikringer i privat praksis

Uføreforsikring – noe for alle 

Uføreforsikring dekker uførhet som følge av både sykdom og ulykke. De fleste blir uføre p.g.a. sykdom. En uføreforsikring koster derfor mer enn en ulykkesforsikring. En billig forsikring har begrenset verdi når den ikke dekker det som mest sannsynlig oppstår. Se "uføreforsikring - en trygghet for deg og dine".

Ekstra Alderspensjon

Folketrygdens maksimale utbetaling av alderstrygd er p.t. ca. kr 340.000 som pensjonist. For de som er offentlig ansatte kommer i tillegg tjenestepensjonen (den ansatte trekkes 2% av lønnen. I tillegg betaler den offentlige arbeidsgiveren mer, slik at samlet kostnad er ca 20% av bruttolønn). Heltids offentlig ansatte er garantert minst 66% av sluttlønn i alderspensjon (folketrygd + tjenestepensjon). For privatpraktiserende se artikkelen «Pensjon for selvstendig næringsdrivende». Uansett situasjon bør det vurderes ulike måter å spare slik at en har ekstra midler ved pensjonering, enten via pensjonssparing, eiendomsinvestering, banksparing, aksjeinvestering eller annet. Den viktigste måten å forberede alderdommen økonomisk er imidlertid fremdeles å ha minst mulig gjeld ved pensjonering. 

Emneord: forsikring

Bank og forsikring

Gjennom våre avtaler med Danske bank og Storebrand får du fordelaktige bank- og forsikringstilbud.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.