Samarbeidsavtale mellom avtalespesialist og helseforetak/institusjon

Et aktivt løpende samarbeid mellom avtalespesialist, RHF og helseforetakene har vært et mål i arbeidet med ny rammeavtale. Rammeavtalen åpner derfor for at det kan inngås samarbeidsavtaler mellom lokale helseforetak og avtalespesialisten.

Ny rammeavtale for avtalespesialister tydeliggjør en intensjon om å styrke samarbeidet med kommunenes helse- og omsorgstjeneste, sosialtjeneste, kommunepsykologer og fastleger. I tillegg har det vært et mål om et aktivt og løpende samarbeid mellom avtalespesialist, RHF og helseforetakene, herunder også andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHFs sørge-for ansvar. Mange avtalespesialister samarbeider også i dag godt med lokale helseforetak. Det har likevel vært ønskelig å styrke og tydeliggjøre rammene for dette samarbeidet i ny rammeavtale.

Rammeavtalens § 1.3 åpner derfor for at det kan inngås samarbeidsavtaler mellom helseforetak og avtalespesialist. Samarbeidsavtaler kan også inngås med flere avtalespesialister innenfor en gruppepraksis eller praksisfellesskap.  Det er en klar forutsetning at samarbeidet skal være likeverdig og balansert. Helseforetaket eller andre institusjoner som det inngås samarbeidsavtale med, kan ikke pålegge psykologspesialisten oppgaver eller ensidig fastsette vilkår for samarbeidet. Det er heller ikke en betingelse for å starte eller drive avtalepraksis at samarbeidsavtale med et helseforetak er inngått. Bestemmelsen innebærer imidlertid en gjensidig forpliktelse til å medvirke til samarbeid.

Psykologforeningen og RHFene har utarbeidet en felles mal og en veileder for inngåelse av slike samarbeidsavtaler. Psykologforeningen har i tillegg laget en kommentarutgave til avtalemalen. Vi håper at mal, veileder og våre kommentarer vil bidra til gode prosesser rundt inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og helseforetak/andre institusjoner.

 

Mal for samarbeidsavtale med Psykologforeningens kommentarer

 

Mal for samarbeidsavtale

 

Veileder for samarbeidsavtale

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.