Fradrag for fagforeningskontingent på selvangivelsen

Både medlemmer av Psykologforeningen som er næringsdrivende og de som er lønnsmottakere, vil kunne kreve fradrag for fagforeningskontingent med begrunnelse i at Psykologforeningen er en fagforening for medlemmene.

A. Lønnsmottakere
For inntektsåret 2009 kan lønnsmottakere trekke fra kr 3.660 med bakgrunn i betalt medlemskontingent til Psykologforeningen.

B. Næringsdrivende (privatpraktiserende)
Psykologforeningen har fått spørsmål om næringsdrivende medlemmer også kan trekke fra utgifter til fagforeningskontingenten. Etter de vurderinger som er foretatt, kan også næringsdrivende medlemmer trekke fra fagforeningskontingenten som de betaler til Psykologforeningen – allikevel begrenset oppad til kr 3.660 for inntektsåret 2010.

Av Lignings-ABC fremgår følgende:

”Fradrag for kontingent til yrkes- og næringsorganisasjoner kan kreves på følgende vilkår:
- skatteyter er næringsdrivende, aktiv eller passiv
- organisasjonen har til hovedformål å ivareta de økonomiske interesser for den virksomhet (yrke) skatteyteren deltar i, og
- organisasjonen må være landsomfattende, slik at den er åpen for alle yrkesutøvere/næringsdrivende innen en viss kategori. Forening tilsluttet en hovedsammenslutning regnes som landsomfattende.”

Psykologer som er lønnsmottakere kan få fradrag for kontingent betalt til Psykologforeningen med bakgrunn i bestemmelsen om at skatteyter vil kunne kreve fradrag for betalt kontingent til forening som tar seg vesentlig av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår (ved lønnsforhandlinger, tariffavtaler m.v).

Dette må være det avgjørende for fradragsretten som ”fagforeningskontingent” siden Psykologforeningen er en fagforening for sine medlemmer. Dette til forskjell fra yrkesorganisasjoner som ikke har noe med medlemmenes arbeids- og lønnsvilkår.

Når det gjelder Skattedirektoratets opplistning av godkjente serviceorganisasjoner, gjelder denne i de tilfeller foreningen er organisert med eget servicekontor for sine medlemmer hvor også medlemmene betaler i tillegg til kontingenten en serviceavgift. For at medlemmene også skal få fradrag for serviceavgiften må foreningen godkjennes av skattemyndighetene og det er denne listen som viser hvilke organisasjoner som er godkjente. Denne oversikten har for så vidt ikke noe med hvorvidt selve kontingenten til Psykologforeningen kan være fradragsberettiget eller ikke.

Emneord: privatpraksis

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.