For privatpraktiserende

Privatpraksis

Artikler for deg som er privatpraktiserende psykolog.

 

Honorartakst for legeerklæringer m.m.(L-takster) er regulert pr 01.07.2021. Takstene ble ikke økt i 2020, og er i 2021 økt med ca 5,5 prosent (avrundet til nærmeste hele krone).

For utfyllende opplysninger om L-takstene, se  www.nav.no , NAV og samfunn/Lover og regler/Rettskildene: Vedlegg 1 til § 21-4 i folketrygdloven: Honorartakster for legeerklæringer m.m., samt rundskriv til § 21-4 andre ledd.

   

Last ned Regulering av L-takster fra 1. juli 2021.

Et aktivt løpende samarbeid mellom avtalespesialist, RHF og helseforetakene har vært et mål i arbeidet med ny rammeavtale. Rammeavtalen åpner derfor for at det kan inngås samarbeidsavtaler mellom lokale helseforetak og avtalespesialisten.

Ny rammeavtale for avtalespesialister i klinisk psykologi ble inngått 18. januar 2016 og trådte i kraft umiddelbart. Nedenfor kan du laste ned en kommentarutgave av rammeavtale.

Psykologforeningen og de regionale helseforetakene har signert ny rammeavtale for spesialister i klinisk psykologi.

Avtalespesialister som har 50-100% driftsavtale med regionale helseforetak skal være tilknyttet helsenett innen 1. januar 2016.

Aldersgrensen for automatisk bortfall av autorisasjon ble 1. juli 2015 endret fra 75 til 80 år, jf. Helsepersonelloven § 54.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende, gründer eller frilanser og ikke sparer til pensjon selv, får du kun alderspensjon fra folketrygden.

Et nettbasert system som hjelper deg med privatpraksis å få kontroll på kravene til pasientsikkerhet, smittevern, personvern, avtaler og samarbeidspartnere.

Artikler for deg som ønsker å starte privatpraksis.

Artikler om takster og økonomi.

Her finner du blant annet et eksempel på internkontrollsystem i privatpraksis.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.