Psykologer i ledelse:

Ingvild Svenkerud Aasen

Ingvild Svenkerud Aasen

Ingvild Svenkerud Aasen

Velkommen til det første i en ny serie intervjuer med psykologer i ledelse. Hvert intervjuobjekt blir oppringt av Psykologforeningens journalist og svarer på et knippe standardiserte spørsmål. Hvert intervjuobjekt skal utfordre en lederkollega til neste runde. Første kvinne ut er Ingvild Svenkerud Aasen, leder av NAVs Arbeidslivssenter i Hedmark, som gir råd om helsefremmende arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging i IA-bedrifter.

Jeg ble leder fordi…

…jeg synes det er gøy å påvirke systemer og være med på å skape gode betingelser for tjenesteyterne slik at vi i siste instans kan levere gode tjenester til dem vi skal betjene. For eksempel har vi ved å finne andre måter å samarbeide på internt i NAV, klart å skape gode arenaer der funksjonshemmede kan få arbeidspraksis og i sist instans inkluderes i arbeidslivet.

Dette er et viktig politisk satsingsområde og et av delmålene i IA-avtalen. Omorganiseringen har foreløpig resultert i drøye ti nye arbeidsplasser. Det var egentlig ikke så mye som skulle til, men for å kunne gjøre det, trengtes et overordnet perspektiv på hvordan vi jobbet. Det er et perspektiv det er enklere å ta som leder, og resultatet har gitt stor tilfredsstillelse både for personalgruppa og meg personlig.

God ledelse for meg er …

…å være bevisst på at det er en mottaker i den andre enden; noen vi er til for. Dette er en holdning som må sitte i ryggmargen til alle offentlige tjenesteytere. Dernest å heie på medarbeiderne mine og legge til rette for at de skal få bruke det de har av ressurser på en måte som tjener virksomhetens formål og som gir dem selv mening.

Det gjelder å speile sine suksesser. Når vi kan kvittere ut resultatene av en god plan, bør det være plass til en «high-five» i korridorene og kake i lunsjpausen. Det er når vi kan dokumentere at den jobben vi gjør, får positive resultater for andre enn oss selv, at jobben gir mest tilbake.

Psykologifaget har lært meg..

…en god del om folk, motivasjon, endring og det å se samspillet mellom individ og system. Jeg tror ikke det er en ulempe for en personalleder å ha klinisk erfaring. Man tør å snakke om vanskelige ting uten å bli ufin. Jeg glad for at jeg er psykolog. Jeg oppfatter meg som psykolog også når jeg er leder, i kraft av den kunnskapen psykologifaget har gitt meg om hva som påvirker menneskers følelser, tanker og handlinger.

Jeg tar vare på meg selv som leder..

…ved å være bevisst på mine egne begrensninger og muligheter; ved å finne balansepunktet mellom det som jeg realistisk kan forvente av meg selv, mine egne ambisjoner og mål og de ressurser jeg disponerer over.

Og ved å utvikle et nettverk. Ledelse kan være ensomt. Desto viktigere er det ha noen å sparre med. Dessuten kan man få konkret hjelp til nå sin mål. Et nettverk kan man blant annet skaffe seg ved å stille seg spørsmålet: Hvordan får jeg de vennene jeg trenger for å få til det jeg ønsker å få til.

Mine beste lederråd er….

  • Brenn for noe; vit hva du vil
  • Stol på at medarbeiderne dine kan gjøre jobben sin og gi dem ansvar.

Til neste stafettetappe utfordrer jeg: Synne Engh Hellesvik, BUF-etat Oslo, region Øst.

Emneord: NAV , ledelse

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.