Psykologikongressen 2021

«Utenforskap og diskriminering» er temaet for Psykologikongressen 9.–10. september 2021. Hvordan kan psykologer motvirke negativ forskjellsbehandling? Og hjelpe dem som blir utsatt for den?

I Oslo kongressenter diskuterer vi blant annet raumer, rasisme, fattigdom, brukermedvirkning og rettigheter for utsatte grupper.

Kongressen byr på plenumsforedrag, paneldiskusjoner og symposier basert på forskning, klinisk erfaring og egne erfaringer. Vi tar opp temaer som seksualitet, funksjonsnedsettelse, etnisitet, tvangsbehandling og torturrehabilitering fra et psykologisk og menneskerettslig perspektiv.

Her er noen smakebiter:

Plenumsforedrag

  • Pat Ogden, Sensorimotor Psychotherapy Institute i USA (video): Sensorimotor Psychotherapy in Context: Sociocultural Perspectives.
  • Mike Slade, University of Nottingham i England (video): Recovery: from stigma to human rights and citizenship.
  • Nikolaj Kunøe, Lovisenberg Diakonale Sykehus: Lovisenbergmodellen for tvangsreduksjon.
  • Katrin Glatz Brubakk, NTNU: «Når virkeligheten ikke stemmer» – om arbeid i felt med traumatiserte barn i ustabile betingelser.
  • Karl Eldar Evang, privatpraksis: Alvorlige traumer i forbindelse med diskriminering/rasisme.

Symposier

  • Torturert og rehabilitert? Psykologisk arbeid med mennesker som har vært utsatt for tortur.
  • «De skjønner ikke hva vi snakker om». Samisk urfolk – utenforskap og usynliggjøring.
  • Kjønnsmangfold og kjønnsinkongruens i terapirommet.
  • Jobbfokusert behandling av psykiske lidelser: Hva, hvordan & hvorfor?
  • My favourite mistake – også psykologer diskriminerer.

Se hele programmet og les om foredrag og symposier

Her finner du postere og presentasjoner fra foredragsholdere på kongressen.

Psykologikongressen 2021 løftet fram sterke historier fra mennesker som har opplevd store traumer.

Hvordan kan psykologer motvirke negativ forskjellsbehandling? Og hjelpe dem som blir utsatt for den?

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.