Slik bruker du «Min side»

Hvordan bruke «Min side» for å dokumentere praksis, veiledning, ekstern kursdeltakelse, skriftlig arbeid og vedlikehold.

Innlogging «min side»

Henvendelser og spørsmål – opprett en sak

Oversikt over spesialistutdanning

Nesten ferdig spesialist?

Opplasting av dokumenter knyttet til din spesialistutdanning/vedlikehold:

Veiledningskontrakt og veiledningsattest

Praksisattest

Skriftlig arbeid

Eksterne kurs i spesialistutdanningen

Vedlikehold av spesialitet

Søknad om godkjenning av vedlikeholdskurs eksterne tilbydere

Innlogging «min side»

Første gang du skal logge deg inn må du opprette en ny bruker. Se illustrasjon og forklaring på hvordan du gjør det her.

Logg inn på  «min side» . Denne lenken finner du også øverst til høyre på psykologforeningens hjemmeside

Henvendelser og spørsmål – opprett en sak

Dersom du skal sende oss en henvendelse/et spørsmål om spesialistutdanningen skal det gjøres som en sak fra "Min side":

 • Velg fanen «Dialog» (nedtrekksmeny) og «Ny sak»
 • Deretter velger du type sak «Spesialistutdanning» (nedtrekksmeny)
 • Velg en relevant tittel, forklar hva du ønsker svar på og last eventuelt opp vedlegg
 • Husk å trykke «Send Inn»

Oversikt over spesialistutdanning

På «Min side» vil du kunne se fremdriften i din spesialistutdanning. For eksempel vil kursene våre bli knyttet til ditt konkrete spesialistprogram, og du kan se hvor mange kurstimer du har gjennomført og hva som er kravet for det aktuelle programmet. All kurspåmelding skal du nå gjøre via «Min side».
På «Min side» får du oversikt over hva du har sendt inn av attester på veiledning og praksis, samt hvor mye veiledning og praksis som er godkjent av saksbehandler. Du kan søke hvert enkelt programløp godkjent når samtlige krav er innfridd og dokumentasjon på dette er lastet opp og godkjent av en saksbehandler. Det er imidlertid ikke obligatorisk å søke hvert enkelt programløp godkjent for å fortsette med spesialiseringen din. Du kan altså fint starte på obligatorisk program etter gjennomført fellesprogram, selv om du ikke har søkt og fått godkjent fellesprogrammet på "Min side"

Tidligere innsendt dokumentasjon (veiledningskontrakter, veiledningsattester, praksisattester) er ikke synlig på “Min side”. Dersom du ønsker at de skal være synlig her må du registrere og laste opp dokumentasjonen på nytt.  Kurs gjennomført tidligere enn 2015 vil ikke vises på «Min Side».  Dette ligger lagret i vårt arkiv.

Nesten ferdig spesialist?

Dersom du har mindre enn 1,5 år igjen av spesialisering og tidligere har levert nødvendig dokumentasjon til oss, og fått tilbakemelding på at dokumentasjon er mottatt og registrert, trenger du ikke levere denne dokumentasjonen på nytt.

Du kan søke en spesialitet godkjent når du har levert all påkrevd dokumentasjon, selv om dokumentasjonen ikke er levert via nye «Min side». Dokumentasjon som ikke er sendt oss og registrert før overgang til nye «Min Side» bes lastes opp etter ny løsning under korrekt program. Du må også fylle ut og sende oss søknadsskjema om godkjenning som spesialist:  

https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/block-forsideblokk-tosaker/spesialistutdanningen/spesialitetene-i-psykologi/spesialistgodkjenning-og-praksisattest

Opplasting av dokumenter knyttet til din spesialistutdanning/vedlikehold:

 1. På min side velger du først fanen «Kurs og utdanning» og deretter «Spesialistutdanning»
 2. Velg det aktuelle programmet du skal laste opp en spesialiseringsaktivitet til – det kan være fellesprogram/obligatorisk program/valgfritt program/vedlikehold
 3. Trykk på «detaljer»
 4. Under «Programløpets aktiviteter» - trykk på «Legg til aktivitet». Velg «Aktivitetstype» og velg type dokumentasjon du skal sende inn
 5. Fyll ut nødvendige felter
 6. Last opp dokumentasjon
 7. Trykk «Send inn» for å sende inn dokumentasjon

Dersom du har sendt inn en spesialiseringsaktivitet, men glemt å legge ved dokumentasjon, kan du gjøre dette senere, så lenge saken ikke er behandlet og avsluttet hos oss. Det kan også være at vi ber deg ettersende manglende informasjon. Du skal laste opp dokumentasjon på den samme spesialiseringsaktiviteten.  

Veiledningskontrakt og veiledningsattest

Det er kun veiledning etter autorisasjonsdato som skal registreres.

Nye maler for signert veiledningskontrakt og -attest skal brukes. Disse finnes både på «Min side» og på psykologforeningens nettside .

Disse skal lastes opp ved å følge trinnene beskrevet ovenfor.

Kan samme attest brukes flere ganger?

Dersom antall veiledningstimer i en signert veiledningsattest overstiger kravet til et program (eks. 60 timer til fellesprogram) kan overskytende timer brukes til andre program dersom krav til veileder for dette programmet er oppfylt. Samme veiledningsattest skal da også lastes opp når man registrerer veiledning som en spesialiseringsaktivitet på nytt program.

Registrer da kun det antall timer som oppfyller kravet (60 timer til fellesprogram) i det digitale skjemaet og skriv en merknad i kommentarfeltet som forklaring. Når samme signerte attest brukes til å dokumentere veiledning i et annet program, trekkes timene brukt i et tidligere program fra, og en skriver også her en kommentar til forklaring.

Godkjent veileder?

For fellesprogram vil alle spesialister være godkjent som veiledere. For obligatoriske program skal veileder være spesialist i samme spesialitet. For valgfrie program må en sjekke hvilken type spesialist som er godkjent.

Dersom veileder ikke er godkjent må psykologen søke dispensasjon. Dette gjøres ved å søke om forhåndsgodkjenning av veilederen til det aktuelle programmet. Skjema for forhåndsgodkjenning finnes som en spesialiseringsaktivitet for hvert program. Veiledes HPR nummer skal oppgis i søknaden. Veileders CV legges ved før søknad sendes inn.   

Praksisattest

Det er kun praksis etter autorisasjonsdato som skal registreres.

Praksis til fellesprogram dokumenteres med tjenestebevis (dersom praksis til fellesprogram dekker en del av kravet til det obligatoriske programmet, legger du også ved signert praksisattest for dette programmet). Til og obligatorisk og valgfritt program dokumenteres praksis med tjenestebevis OG signert praksisattest. Maler for signerte praksisattester finnes både på «Min side» og på psykologforeningens nettside .

Tjenestebevis og signert praksisattest skal lastes opp ved å følge trinnene beskrevet ovenfor. Merk at tjenestebevis ikke er en egen spesialiseringsaktivitet på «Min side». Dette lasts opp under «praksisattest» sammen med signert praksisattest.

Praksisperioden skal defineres under «Praksisdetaljer» i det digitale skjemaet. Fyll inn «fra dato» og «til dato» og stillingsbrøk og trykk «Legg til». Du får da en oversikt over praksisuker.

Varierende stillingsbrøk og/eller permisjoner i praksisperioden?

Dersom du har flere perioder med varierende stillingsbrøk fører du opp hver enkelt periode med riktig stillingsbrøk, og bruker «legg til» for hver periode. Dersom du har hatt en permisjonsperiode i løpet av den totale praksisperioden, skal du ikke føre praksis for denne perioden.  

Last til slutt opp dokumentasjon på praksis (tjenestebevis, praksisattest) og send inn.

Dersom antall praksisuker i en signert praksisattest/tjenestebevis overstiger kravet til et program (eks. 52 uker til fellesprogram) kan overskytende uker registreres som praksis til andre program (obligatorisk/valgfritt) dersom praksis dekker kravene for disse programmene. Samme praksisattest skal da lastes opp når man registrerer praksis som en spesialiseringsaktivitet på nytt program. Registrer da kun det antall uker som oppfyller kravet (52 uker til fellesprogram) i det digitale skjemaet. Dette gjøres ved f.eks. å skrive 52 uker inn i feltet som heter «praksis egen vurdering». Skriv en merknad i kommentarfeltet som forklaring.

Når samme signerte attest brukes til å dokumentere praksis i et annet program, trekkes ukene brukt i et tidligere program fra, og en skriver også her en kommentar til forklaring.

Skriftlig arbeid

Skriftlig arbeid skal lastes opp på «Min side» under det obligatoriske programmet. Du følger trinnene beskrevet ovenfor og laster opp utfylt søknadsskjema og det skriftlige arbeidet.

Eksterne kurs i spesialistutdanningen

Har du tatt obligatorisk eller valgfritt program hos andre kursarrangører enn Norsk psykologforening, må du melde fra til oss slik at vi kan registrere/opprette dette programmet på «Min side». Når vi har opprettet dette kan du laste inn dokumentasjon i form av kursbevis, veiledningskontrakter, veiledningsattester, praksisattester.

Ved gjennomføring av kurs til obligatorisk eller valgfritt program i regi av psykologforeningen skjer dette automatisk når en har fått plass på en kursrekke.

Vedlikehold av spesialitet

Dokumentasjon av vedlikeholdsaktiviteter skal også gjøres via «Min side». Dette gjelder kurs i regi av andre kurstilbydere enn Norsk psykologforening. Kurs i regi av psykologforeningen med påmelding før 1. november 2022, vil ikke automatisk bli registrert som vedlikehold. Du kan enten laste opp kursbevis for disse, eller gjøre oss oppmerksom på hvilke kurs dette gjelder, slik at vi kan registrere dem under dine vedlikeholdsaktiviteter. Hele vedlikeholdskravet (96 timer) kan dekkes med kurs/konferanser.

Du kan også laste opp dokumentasjon for «andre vedlikeholdsaktiviteter» (maksimalt 46 timer);

Last opp dokumentasjon på vedlikehold ved å følge trinnene beskrevet ovenfor. Husk at for kurs og konferanser må du laste opp dokumentasjon på din faktiske deltakelse (eks. kursbevis med navn). Det er ikke tilstrekkelig med en påmeldingsbekreftelse eller et program.

Når vedlikehold for en periode er godkjent før utløp av perioden, vil inneværende periode stå som godkjent på «Min side». Ny periode vil ikke være synlig før inneværende periode er utløpt.

Søknad om godkjenning av vedlikeholdskurs eksterne tilbydere

I det nye saksbehandlingssystemet må du som søker godkjenning som arrangør av vedlikeholdskurs opprette bruker og logge inn på "Min side" via Psykologforeningens nettside. Det kan du gjøre selv om du ikke er psykolog eller medlem. 

Du må gjøre følgende:

 1. Logg inn på «Min side»
 1. Velg "Kurs og utdanning" i menyen og «Kursleverandør»
 2. Du får da opp et nettskjema som må fylles ut «Søknad om godkjenning av vedlikeholdskurs».
 3. Trykk "Opprett"
 4. Last opp program for kurset
 5. Send inn

 

Emneord: minside

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.