Gode eksempler fra tjenestene

Regjeringen har den siste tiden innført de kraftigste tiltakene vårt samfunn har opplevd i fredstid. Psykologer har som mange andre omstilt seg, funnet nye måter å løse oppgaver på og gått inn i nye roller og funksjoner. Over natten har mange tilbud og tjenester endret seg og det har blitt gjort store omprioriteringer. Nye måter å tilby tjenester med telefon- og videkonsultasjoner på har erstattet fysiske møter, psykologer har kastet seg over nye oppgaver og det har foregått intens aktivitet knyttet til opplæring i alt fra bruk av videoløsninger til gjennomføring av samtaler med fullt smittevernutstyr. 

Gjennom kontakt med våre medlemmer har vi fått mange gode eksempler på endringer og tiltak som følge av den nye situasjonen vi er i. Eksemplene tegner et tydelig bilde av en både kreativ og tilpasningsdyktig yrkesgruppe som løser utfordringer fortløpende, men som også legger merke til positive effekter og konsekvenser i et ukjent og krevende terreng.  Vi  oppdaterer fortløpende denne oversikten over eksempler på tiltak og erfaringer fra psykologers virke under koronakrisen. 

Gode eksempler hentet fra kommunale tjenester, Psykisk helsevern og TSB 

Psykologer over hele landet har tilbudt sine tjenester på mange ulike måter i denne perioden. Alle kommuner som har meldt tilbake ser ut til å ha en telefontjeneste til befolkningen som psykologer er med på å betjene.  

Fra kommunal sektor har vi sett eksempler på: 

 • rådgivningstjenester på telefon og nett 
 • lavterskeltilbud på telefon og videokonsultasjon 
 • hva psykologer kan bidra med lokalt i koronakrisen 
 • psykologer deltar i beredskaps- og krisestab 
 • at det har blitt formidlet gode råd til befolkningen for å bevare livskvalitet i unntakstilstand og isolasjon. 
 • nyopprettede tilbud om veiledning og støttesamtaler for belastet personell 

I spesialisthelsetjenesten har også bruken av telefon- og videokonsultasjoner eksplodert, og flere steder har psykologene gått i gang med kollegastøtte tilbud. Eksemplene på gode løsninger og tiltak i spesialisthelsetjenesten omhandler så langt: 

 • nyopprettede kollegastøtte tilbud 
 • oppfølging av pasienter med videoløsninger og telefon 
 • eget tilbud til pasienter med rusmiddelproblemer og korona 
 • midlertidig poliklinikk for barn og unge med korona 
 • veiledning- og opplæringstiltak (for eksempel YouTube film om gjennomføring av samtaler med smittervernutstyr og gruppetiltak over video) 

Send oss dine erfaringer 

Vi håper at dere vil fortsette å dele erfaringer, hjelpetiltak, omlegging av tilbud, innovative løsninger og god praksis. Vi vil fortsette å jobbe med systematisering og formidling av det som vokser frem. Har du gode eksempler, send dem gjerne til lars@psykologforeningen.no .

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.