Psykologforeningens etiske arbeid

Psykologforeningen har gjennom flere år utviklet prinsipper og retningslinjer for god yrkesutøvelse.

Psykologens arbeid må følge grunnleggende regler om respekt, ansvar, integritet og kompetanse samtidig som han/hun utøver godt fag etter etablerte retningslinjer og faglige standarder. Dette bidrar til at klienten kan kjenne seg trygg i relasjonen til sin psykolog. Hjelpen skal være god og faglig forsvarlig.

Som helseprofesjon er det viktig for psykologer å ha en tydelig formulert profesjonsetikk og gode retningslinjer for å håndheve denne. Dette skal sikre en høy fagetisk standard for psykologers yrkesutøvelse og gi mulighet for å klage på psykologer når noen mener at det er svikt eller mangler i deres praksis.

Norsk Psykologforenings medlemmer er forpliktet til å utøve sin virksomhet i henhold til  Etiske retningslinjer for nordiske psykologer  og de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder for de faglige områdene psykologen arbeider innenfor.

Psykologer som har opptrådt på en uetisk måte, kan  innklages for Norsk psykologforenings fagetiske råd  , dersom vedkommende er medlem av Norsk psykologforening.

Når en psykolog opplever etiske og/eller juridiske dilemmaer eller uklarheter i sitt arbeid, kan hun/han kontakte:

Rådgivningstelefonen til Fagetisk råd som er åpen mellom 15.00 -17.00 på onsdager, tlf: 48 05 87 23

Forhandlingsavdelingen eller fagpolitisk avdeling i foreningen, tlf: 23 10 31 30

Helsetilsynet, tlf: 21 52 99 00

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.