Sektorutvalgene

Sektorutvalgene for avtalespesialister, spesialisthelsetjenesten, kommune, stat og privat sektor skal gi Sentralstyret bistand og råd i tariffpolitikk, fagpolitikk og samfunnspolitikk.

Utvalgene i sektorene velges av medlemmene/tillitsvalgte i de aktuelle sektorene. 

Medlemmenes tariffområde er førende for tilhørighet til sektorutvalg. Utvalgene oppnevnes av sentralstyret i tråd med valgene i sektorene. Vedtekter og mandat utarbeides av det enkelte utvalget og godkjennes av sentralstyret.

Sektorutvalgene er underlagt Sentralstyret. Utvalgenes ledere inngår i Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget (LAU).

Sektorutvalg for kommune

Leder: Kristin Haugholt, Ringsaker

Epost: kristinhaugholt@hotmail.com

Mobil: +4795172032

Nestleder: Fredrik Blom, Råde

Utvalgsmedlemmer: 

Trude Hoff, Snåsa og Steinkjer

Elisabeth O. Barrett, Tromsø

Kate I. Rivø, Tønsberg

Inger Eidsvåg, Oslo

Hilde Elisabeth Vedø, Nore og Uvdal

Jan Trygve Wergeland, Kristiansand

Lana Kvalevåg Bjorland, Randaberg

Iris Anette Søderholm, Bodø

Sektorutvalg for spesialisthelsetjenesten

Leder: Bjarte Bruntveit, FTV Helse Bergen  

Epost: bjarte.bruntveit@helse-bergen.no

Mobil: +4790998052

Nestleder: Birgit Aanderaa, FTV OUS 

Utvalgsmedlemmer:

Mariann Smith-Novik, FTV Finnmarkssykehuset

Josef Mikaelsson, HTV Diakonhjemmet

Nina Mørkved, FTV Helgelandssykehuset

Frank Leira-Johansen, FTV Helse Stavanger

Siri Næs, FTV Helse Møre og Romsdal 

Bjørn Gunnar Eriksen, Nordlandssykehuset

Chris Margaret Aanondsen, FTV St. Olavs hospital

Sektorutvalg for stat

Leder: Grethe H. Strand Rolfsen, Bufetat – Region Øst

Epost: grethe.strand.rolfsen@bufetat.no

Mobil: +4795999232                                

Nestleder: Ruth Ellen Steinsvik, Bufetat Region Nord                  

Utvalgsmedlemmer: 

Eline Gleditsch Skrede, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Tor Erik Befring, Helsedirektoratet

Rune Raudeberg, Universitetet i Bergen

Ask Svelmo Nilsen, Stiftelsen Kirkens Familievern

Bjørn Arne Øvrebø, NAV Vestland

Sektorutvalg for avtalespesialister

Leder: Henrik Riekeles Vik, Helse Sør Øst

Epost: Henrik@riekelesvik.no

Mobil: +4740845848

Nestleder: Iselin Sætre, Samarbeidsutvalget

Utvalgsmedlemmer:

Knut Follesø, Samarbeidsutvalget

Inga Medne, Samarbeidsutvalget

Anne Lise Fredriksen, Helse Nord

Gunnar Larsen, Helse Vest

Jacob Støre Valen, Helse Midt

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.