Godkjenningsutvalget

Godkjenningsutvalget behandler søknader om spesialistgodkjenning og om kravene til vedlikehold av spesialiteten er oppfylt.

Godkjenningsutvalget bedømmer søkeres kvalifikasjoner i overensstemmelse med gjeldende krav. Godkjenningsutvalget oppnevnes av sentralstyret og består av representanter foreslått av brukerne (1), myndighetene (2), arbeidsgiverne (1), universitetene (1) og Norsk psykologforening (4). Leder oppnevnes særskilt av sentralstyret.

Dersom en søker har spesielle kvalifikasjoner på et felt, kan godkjenningsutvalget foreta en helhetlig faglig vurdering av om søkers kvalifikasjoner kan føre frem til spesialistgodkjenning, selv om enkelte formelle krav ikke er oppfylt.

Godkjenningsutvalget gir råd vedrørende fordypningsområder, samt målsetting og innhold i fordypningskurs og fellesprogrammet. Godkjenningsutvalget gir også råd vedrørende spesialiteter, obligatoriske og valgfrie program og vedlikeholds aktiviteter.

Avslag på søknader om spesialistgodkjenning skal være begrunnet og det skal opplyses om klageadgang. Ved avslag kan psykologen anke til ankeutvalget, som fatter endelig avgjørelse. Dersom godkjenningsutvalget godkjenner søknaden, er denne avgjørelse endelig og sentralstyret utsteder spesialistdiplom.

Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.

Utvalgets medlemmer

Ole André Solbakken (Universitetene), leder

Krister Fjermestad (Norsk Psykologforening), nestleder

Mikael Zeiner (Brukerne)

Anne Sund (Arbeidsgiver, OUS)

Hanne Elisabet Strømsvik (Norsk Psykologforening)

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.