Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP)

FOSAP er en interessegruppe for psykologer som opptrer som sakkyndige eller fagkyndige i saker etter lov om barn og foreldre og etter lov om barneverntjenester.

I 2016 ble dette utvidet til å også gjelde psykologer som opptrer som sakkyndige innenfor staffe- og erstatningsfeltet. Oppdragsgiverne er vanligvis offentlig forvaltning og domstoler. I barnevernsakene er dette ofte barneverntjenester og fylkesnemnder.

FOSAP ble etablert i 1994 og har hele tiden fungert innenfor Norsk psykologforenings rammer og vedtekter og er i dag direkte tilknyttet Psykologforeningen. Medlemskap i FOSAP er åpent for alle psykologer organisert i Psykologforeningen.

Foreningens formål er å utvikle sakkyndigrollen og å arbeide for sakkyndige psykologers interesser. Dette skal skje ved å høyne faglige og etiske standarder, stimulere generell fagutvikling og å fremme samarbeid med andre yrkesgrupper.

Årsmøtet er FOSAPs høyeste organ. Ordinært årsmøte avholdes en gang hvert år i forbindelse med årskonferanse. Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 1/3 av medlemmene krever det. Alle saker unntatt vedtektsendringer og tilføyelser avgjøres med simpelt flertall. Endringer og tillegg i vedtektene vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Årsmøtet kan vedta avvikling av Forening for sakkyndige psykologer med 2/3 flertall.

Styret består av leder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer. Styret velges hvert år på årsmøtet. 2 av styrets 5 medlemmer er på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv.

Foreningen avholder to årlige fagkonferanser. Styret sender ut nyhetsbrev til medlemmene ca. to ganger per semester.

Styret:

Leder Olof Gøtestam

Linda Holte

Trond Ivar Nicolaisen

Olav Bendiksby

Christine Archer

Vedtekter for Forum for sakkyndige psykologer (FOSAP)

For å melde deg inn i FOSAP, send e-post til  Olof Götestam

Nettsidene til FOSAP

Samvær 0-3 år

Hva bør foreldre som ikke bor sammen, legge vekt på når de skal organisere omsorgen for de minste barna? Det får du hjelp til å vurdere i brosjyren Omsorg for barn under tre år når foreldrene ikke bor sammen . Brosjyren er utarbeidet av Foreningen for sakkyndige psykologer (FOSAP) i september 2017. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.