Nevropsykologi

Rune Raudeberg (leder)

Heine Hagenberg (nestleder)

Rita Rigmor Skavhellen

Ramune Grambaite

Anne Elisabeth Brandt

Marta Gorecka

Anette Holth Skogan

Håvard Sørlie  

Fagutvalgets oppgaver

Spesialistutdanningen

Fagutvalget i nevropsykologi har ansvar for kvaliteten i spesialistutdanningen for spesialiteten i klinisk nevropsykologi, sammen med foreningens kurs- og utdanningsavdeling. Fagutvalgets medlemmer leder foreningens spesialistkurs og sørger for det faglige innholdet i kursene.

Fagutvalget vurder det skriftlige arbeidet som hører til spesialiteten tilfredsstiller kravene etter regelverket og gir råd om hva som må endres dersom oppgaven ikke fullt ut tilfredsstiller kravene. Fagutvalget vurderer også hvorvidt søknader om spesialistgodkjenning fyller kravene som beskrevet i regelverket.

Godkjenning av spesialitet

Fagutvalget gjør en helhetlig vurdering av hvorvidt kravene til kurs, praksis, veiledning og skriftlig arbeid er oppfylt og gir sin innstilling til Godkjenningsutvalget. Godkjenningen av spesialiteten gjøres av Godkjenningsutvalget.

Søk om godkjenning av spesialiteten i nevropsykologi

Forhåndsvurdering av spesialistutdanning og nevropsykologisk praksis

Fagutvalget kan vurdere og gi råd om en planlagt spesialisering i nevropsykologi kan fylle kravene som beskrevet i reglementet for spesialiteten i nevropsykologi. Dette er oftest aktuelt der det er tvil om en planlagt nevropsykologisk praksis vil fylle kravene til å telle som spesialinstitusjons- eller fordypningspraksis, eller om samlet praksis har tilstrekkelig bredde som beskrevet i reglementet. Slike vurderinger gjøres etter skriftlig søknad på eget skjema.

Søk om forhåndsvurdering av spesialiteten i nevropsykologi

Fagutvalget kan ikke forhåndsgodkjenne en planlagt praksis. Det er kun Godkjenningsutvalget som kan godkjenne om kravene til spesialitet er oppfylt, vurdert i ettertid. Fagutvalgets forhåndsvurderinger er utelukkende rådgivende. Utvalgets råd kan ikke være bindende for Godkjenningsutvalgets senere vurderinger i søknader om spesialistgodkjenning.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.