Felleselementene

Fagutvalget for felleselementene oppnevnes av sentralstyret. Sentralstyret oppnevner leder og nestleder for fagutvalget. Ikke-spesialister bør være representert i utvalget. Sentralstyret vedtar mandat for utvalget.

Utvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser for skriftlig arbeid, veiledning og vedlikehold. Fagutvalget utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon og målbeskrivelse, samt innhold i fellesprogrammet. Utvalget godkjenner frie spesialkurs.

Fagutvalget skal ha et kultur- og kjønnsperspektiv i sin virksomhet og det skal rapporteres i beretningene hvordan dette er ivaretatt.

Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.

Utvalgets medlemmer:

Johan Siqveland (leder)

Inger Johanne Storesund 

Geir Skauli

Tor Erik Befring

Hilde Pentzen

Jane Kjøterøe 

Geir Løkling

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.