Fagutvalgene

Fagutvalgene oppnevnes av sentralstyret. Sentralstyret oppnevner leder og nestleder for hvert fagutvalg. Ikke-spesialister bør være representert i utvalget. Sentralstyret vedtar mandat for utvalget.  

  • Fagutvalgene utarbeider forslag til utfyllende bestemmelser med definisjon som legges frem for sentralstyret for vedtak.  
  • Fagutvalgene utarbeider målbeskrivelser med læringsmål og innhold i de obligatoriske programmene. 
  • Fagutvalgene utarbeider målbeskrivelse med læringsmål og innhold i de valgfrie programmene. 
  • Sakene behandles i spesialitetsrådet før vedtak i sentralstyret. 
  • Fagutvalgene kan gi innspill til sekretariatet og politisk ledelse i fagpolitiske saker.  Denne delen av mandatet ivaretas i den grad fagutvalgene har kapasitet til det utover å forvalte spesialistutdanningen.  

 Fagutvalgene skal ha et kultur- og kjønnsperspektiv i sin virksomhet og det skal rapporteres i beretningene hvordan dette er ivaretatt. 

 Avgjørelser i utvalgsmøter fattes med simpelt flertall. Ved eventuell stemmelikhet er leders 

stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.