Fag- og profesjonsrådet

Fag- og profesjonsrådet skal sørge for at Norsk psykologforening har overblikk over profesjonens muligheter og utfordringer for å oppfylle sitt samfunnsmandat. 

Fag- og profesjonsrådet inngår i Sentralstyrets faste utvalg (§6). Sentralstyret er ansvarlig for mandat og sammensetning av utvalget. Utvalgets arbeid vil være forankret i Prinsipprogrammets punkt 2 og 3. 

Hovedmålsetning 

Utvalgets hovedoppgave er å legge til rette for at foreningen bedre kan gjennomføre punkt 2 og 3 i Lover og Prinsipprogrammet for Norsk psykologforening: 

  1. Å arbeide for å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet gjennom utvikling og formidling av psykologisk kunnskap, og gjennom praktisk anvendelse av psykologisk fagkunnskap. 
  2. Å arbeide for å fremme anvendelse av psykologisk fagkunnskap, slik at befolkningen får den bistand de har behov for og krav på. 

Prioriterte oppgaver 

  • Ha et overordnet blikk på profesjonens utvikling. Dette innebærer blant annet å være oppmerksom på endringer som kan utgjøre trusler eller muligheter for kvaliteten til profesjonen og profesjonsutøvelsen, og å foreslå tiltak som kan motvirke dette. 
  • Identifisere samfunns- og fagutvikling som kan innebære risiko og/eller muligheter for kvaliteten i psykologers arbeid. 
  • Ha oversikt over kvalitetsarbeidet i foreningen, både eksternt og internt, og på eget initiativ gi anbefalinger om tiltak til SST. 
  • Ta imot oppdrag fra Sentralstyret angående faglig spørsmål, profesjonens utvikling og funksjon, utrede aktuelle problemstillinger og gi faglig funderte råd i tråd med prinsipperklæringen for evidensbasert praksis. 
  • Samarbeide tett med øvrige deler av foreningen for å innhente opplysninger, utrede spørsmål og gi anbefalinger i saker som omhandler fag og profesjonsutvikling. 

Medlemmer 

Arnhild Lauveng (videpresident og leder) 
Rolv Mohn
Svein Øverland
Tonje Lossius Husum
Harald Aasen
Beate Brinchmann
Maria Leer-Salvesen 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.