Landsmøtet 2022

Sakene på landsmøtet 2022

(Foto: Nora Skjerdingstad, Psykologtidsskriftet)

Her kan du lese om sakene som legges fram på Psykologforeningens landsmøte 23.–25. november.

Psykologforeningens landsmøte behandler vedtektsfestede saker og saker som lokalavdelingene og sentralstyret har meldt inn.

Landsmøtet i 2019 behandlet totalt 26 saker. Det er langt flere enn på tidligere landsmøter. I flere av sakene ble det vedtatt bestillinger som det skal leveres resultater på til landsmøtet i år.

Her er en oversikt over sakene som ble behandlet i 2019 og saker som foreløpig forventes til behandling på landsmøtet 2022. Noen av sakene har også lenker til relevante dokumenter.

Disse sakene blir trolig behandlet på landsmøtet 2022

Kvalitet i utdanningen

Vedtak sak 7/8A-19: Landsmøtet ber sentralstyret oppnevne en arbeidsgruppe som beskriver:

  • hvordan psykologer best tilegner seg klinisk ekspertise og terapeutferdigheter
  • hvordan dette implementeres og opprettholdes uavhengig av metoder og arbeidsformer som brukes
  • hvilke implikasjoner dette må ha for spesialistutdanningen i kommende landsmøteperiode

Utredning og eventuelle forslag til tiltak legges frem på neste landsmøte.

Saken presenteres på lederkonferansen 8.–9. juni og sendes ut i saksheftet 28. september.

Psykologforeningens organisasjonsmodell

Vedtak sak 10-19: Landsmøtet ber sentralstyret iverksette en utredning av Psykologforeningens organisasjonsmodell. Utredningen bør se spesielt på intern representasjonsstruktur og medlemmenes innflytelse. Utredningen og eventuelle forslag til endringer legges frem for neste landsmøte.

Saken presenteres på lederkonferansen 8.–9. juni og sendes ut i saksheftet 28. september. Her er foreløpige dokumenter til saken

Satsinger i Psykologforeningen

Vedtak sak 15-19: Landsmøtet ber om en gjennomgang av hvordan Psykologforeningens satsinger velges. Gjennomgangen legges frem for Landsmøtet 2022.

Saken sendes ut i saksheftet 28. september.

Reglement for Fagetisk råd og Ankeutvalget for fagetiske klagesaker

Vedtak sak 19-19: Landsmøtet gir SST og Fagetisk råd i oppgave i felleskap å gjennomgå Reglementet for FER og AFEK. Gjennomgangen skal særlig fokusere på FERs rolle og mandat for å ytterligere øke den fagetiske refleksjonen og læringen, samt levendegjøring av fagetikken. Saken legges frem for Landsmøtet i 2022.

Saken presenteres på lederkonferansen 8.–9. juni og sendes ut i saksheftet 28. september. Her er foreløpige dokumenter til saken

Nye fagetiske retningslinjer

Vedtak sak 21-19: Nye nordiske fagetiske retningslinjer. Saken utsettes til Landsmøtet 2022.

Saken sendes ut i saksheftet 28. september. Her er de nordiske fagetiske retningslinjene

Nytt hovedsatsingsområde

Ny sak 2022: Hovedsatsingsområde 2022–2025.

Saken presenteres på lederkonferansen 8.–9. juni og sendes ut i saksheftet 28. september.

Disse sakene blir helt sikkert behandlet på landsmøtet 2022

  • Utnevning av æresmedlemmer: Sendes ut i saksheftet 28. september og voteres over i møtet
  • Beretninger for perioden 2019–2022: Sendes ut i saksheftet 28. september og voteres over i møtet
  • Regnskap for 2019, 2020 og 2021: Ettersendes 24. oktober og voteres over i møtet
  • Budsjett 2023: Ettersendes 24. oktober og voteres over i møtet
  • Valg: Valgkomiteens innstilling bekjentgjøres 12. juni

Saker som skal presenteres

Disse sakene ble vedtatt på landsmøtet 2019 og presenteres i beretningen.

Kvalitet i spesialisthelsetjenesten

Se Psykologforeningens strategi for påvirkningsarbeid i spesialisthelsetjenesten 2019–22

Kvalitet i kommunale tjenester

Se Psykologforeningens strategi for utvikling av kommunale tjenester 2019–2022

Ny spesialitet i klinisk helsepsykologi

Les om spesialiteten i klinisk helsepsykologi

Fordeling av psykologtjenester

Krav til vedlikehold av spesialitetene

Prosess for valg av hovedsatsingsområde

Hovedsatsingsområde 2019–2022

Les mer om hovedsatsingsområdet Arbeid og utdanning

Klimautvalg underlagt sentralstyret

Les om klimautvalget

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.