Landsmøtet 2019

Strategiske valg for fremtiden

Mann som holder foredrag

Arthur Evans, leder av den amerikanske psykologforeningen (APA). Foto: Stine Vedvik

- Alle utfordringer i samfunnet har et psykologisk perspektiv og vi trenger psykologi mer nå enn noensinne.

Det var klar melding fra Arthur Evans, CEO i den Amerikanske psykologforeningen (APA), da han holdt åpningstalen på Psykologforeningens landsmøte i dag. 

- For meg handler psykologi om hvordan vi kan forstå og hjelpe mennesker. Mange problemer har løsninger, men folk og samfunnet kjenner ikke til de. Dette vil jeg gjøre noe med, sa han.

Psykologi og samfunnsutfordringer

Evans var invitert til landsmøtet for å vise hvordan den amerikanske psykologforeningen jobber for å bli en mer relevant samfunnsaktør, med en tydelig stemme i den offentlige debatten. Han fortalte at det er manglende kunnskap i det amerikanske samfunnet om hva psykologi er og hva psykologer kan brukes til, utover den tradisjonelle terapeutrollen.

- Samfunnet vårt står overfor store utfordringer og vi trenger psykologi for å forstå og løse disse.

- Et eksempel er den globale klimautfordringen. Hvis klimaendringer er et resultat av menneskelig atferd, så trenger vi nettopp eksperter på mennesker og atferdsendring for å bidra til løsningene. Psykologer kan blant annet bidra til å utforme budskap og informasjon til befolkningen om hvordan de skal forholde seg klimaendringene, sa Evans.

Nødvendig med endringer

For å kunne bli en samfunnsaktør som møter fremtidens utfordringer, måtte APA gjennom en endringsprosess som Evans beskrev som både grundig og omfattende. Alle medlemmer i foreningen fikk mulighet til å gi sin mening om veien videre.

- Det er mange utfordringer rundt psykologi i det amerikanske samfunnet, men internt opplevde vi stor enighet i foreningen om hva som var de viktigste stegene fremover.

APA landet i starten av 2019 på fire strategiske prioriteringer for foreningens arbeid de neste årene: 

  1. Bruke psykologi for å ha en positiv effekt på viktige sosiale utfordringer.
  2. Øke befolkningens forståelse og bruk av psykologi.
  3. Forberede profesjonen på fremtiden.
  4. Styrke APA som en toneangivende stemme for psykologien.

Han understreket at for å kunne nå disse strategiske målene må hele foreningen tilpasse seg og alt man gjør må sees i lys av disse fire prioriteringene.

- Endring er nødvendig for å oppnå suksess og strategiske valg, også blant psykologer. Dette krever at man stiller seg spørsmålet; har vi det som skal til, hvis ikke hva må vi endre på?

Om vi skal være suksessrike som psykologer, må vi inspirere befolkningen. Dette innebærer samarbeid med nye og uventede partnere som for eksempel industri og næringsliv. Det krever også et større tempo i foreningens arbeid, vi må være tidlig ute med uttalelser når det skjer store hendelser som påvirker samfunnet, understreket Evans.

Felles utfordringer

Tor Levin Hofgaard trakk frem mange av de samme utfordringene for psykologer og psykologifaget her i Norge, som Evans viste til i USA. Endring, tilpasning og evne til å se utfordringsbildet vil være viktig fremover.

- Hvordan skal vi være relevante for fremtiden? spurte han i sin åpningshilsen til landsmøte.

- Vi må passe oss for å ikke havne i "Kodak-Nokia-fellen", hvor vi blir utdaterte fordi vi fortsetter som før og ikke tilpasser oss samfunnsendringer og -utfordringer, understreket Hofgaard.

Hva slags forening vil vi være?

Landsmøtet avholdes hvert tredje år og er Psykologforeningens øverste organ. Her velges både president, visepresident og sentralstyre, i tillegg til organisasjonens hovedsatsningsområde og sentrale saker de neste tre årene. Under åpningen var det 100 delegater tilstede, fra alle foreningens lokalavdelinger.

- I forkant av dette landsmøtet har det vært mange og sterke debatter om veien videre for Psykologforeningen. Det har vært mye engasjement, noe som er bra og gjør at jeg ser optimistisk på foreningens fremtid, avsluttet Hofgaard.

Emneord: landsmøte

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.