Jakten på nytt hovedsatsingsområde

Helsefremmende oppvekst, arbeid, klimapsykologi? Jakten på nytt hovedsatsingsområde er i gang.

Lederkonferansen i Sandefjord 5.-6. juni er et forspill til Psykologforeningens landsmøte i november. Hva som skal være Psykologforeningens politiske hovedsatsingsområde, er ett av spørsmålene landsmøtet skal ta stilling til. I forkant har det pågått en lengre prosess med blant annet åpen forslagsrunde, høringer i lokalavdelinger, utvalg og interesseforeninger samt diskusjoner i Sentralstyret.

På lederkonferansen presenterte visepresident Heidi Svendsen Tessand SSTs to forslag til hovedsatsingsområder: «Helsefremmende oppvekst» og «arbeid». I tillegg la lokallaget i Akershus frem sitt forslag om «klimapsykologi».

Helsefremmende oppvekst

Når det gjaldt «helsefremmende oppvekst» poengterte Tessand blant annet utfordringer på tjenestesiden. At barns oppvekst er oppdelt i «siloer» (utdanning, fritid, helse etc.) med hvert sitt lovverk som kan gjøre det utfordrende å få til samarbeid på tvers av tjenesteområdene.

– Psykologer kan mye om hva som skal til for å bygge gode lokalmiljøer, hvordan man skal legge til rette for trivsel i barnehage, skole og på fritiden, og hva som fremmer livsmestring. Og vi kan bidra til å vise hvordan helheten i barns behov blant annet kan ivaretas gjennom bedre tjenesteorganisering, eksemplifiserte Tessand.

Arbeid

Det andre forslaget -«arbeid» - ble fremhevet som et nøkkelelement for sosial inkludering og utjevning.

Nytt hovedsatsingsområde var ett av temaene på Psykologforeningens lederkonferanse i Sandefjord

Nytt hovedsatsingsområde var ett av temaene på Psykologforeningens lederkonferanse i Sandefjord.

– Arbeid er en av våre desidert viktigste velferdsgarantister. Arbeid som hovedsatsingsområdet har klare koblingspunkter til forebygging for barn og unge; for at barn skal vokse opp i hjem der foreldrene er best mulig rustet både økonomisk og mentalt, understreket Tessand.

Hun la også vekt på psykologenes bidrag i et arbeidsliv med stadig større endringshastighet og krav om å henge med på den teknologiske utviklingen, til integrering og reduksjon av antall uføre.

Klimapsykologi

Akershus lokallag og presidentkandidat Tommy Sotkajærvi har tatt utgangspunkt i klimaproblemene som en av de største utfordringene i vår tid, og slår et slag for at psykologisk kunnskap kan spille en vesentlig rolle for å få folk til å endre atferd i mer klimavennlig retning.

– Klimaendringene er den største eksistensielle trusselen vi har stått overfor i moderne tid, sa Sotkajærvi. 

Han ønsker seg psykologer som i større grad bidrar med analyser som beskriver hvordan psykologiske og kontekstuelle faktorer påvirker atferd som fremmer eller motvirker klimaendringer.

– Eksempelvis gjennom å gi råd om hvordan man kan utforme politiske beslutninger som kan endre konsumentmønstrene våre i mer bærekraftig retning.

Psykologforeningens hovedsatsingsområde er et av flere innsatsområder som gir retning til sekretariatets daglige arbeid. Hovedsatsingsområdet uttrykker Psykologforeningens politikk på et nærmere bestemt samfunnsområde der psykologisk kunnskap kan gi vesentlige bidrag til å løse hittil uløste samfunnsoppgaver.

I september lander Sentralstyret hvilket hovedsatsingsområde de vil foreslå for landsmøtedelegatene. Men også etter denne datoen står døra åpen for forslag. 21. oktober er siste frist for lokalavdelinger som vil fremme vedtaksforslag til saker som skal behandles på Landsmøtet. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.