LM13:

Førstereis på Psykologforeningens landsmøte

Drøye halvparten av delegatene på Psykologforeningens landsmøte er førstereis-delegater. Vi spurte tre av dem om hvilke forventninger de har og hvilken enkeltsak de er mest spent på utfallet av.

Ida Øverdal Stafsnes, lokalagsleder i Finnmark:

Ida Øverdal Stafsnes

Ida Øverdal Stafsnes

Først og fremst opplever jeg landsmøtet som et sted hvor jeg kan hente viktige impulser til det daglige arbeidet som lokal tillitsvalgt. Her vil jeg få innsikt i foreningens historie, hvem vi står på skuldrene av og forhåpentligvis oppleve at det vi jobber med i fylkeslagene, er en del av en større helhet som til syvende og sist kan munne ut i konkret politikk til beste for befolkningen.

Aller mest er jeg spent på det endelige vedtaket om nye spesialistutdanning. I Finnmark er vi drøye 50 psykologer. Fylket fungerer på mange måter som et skoleskip for nyutdannede psykologer. På grunn av utfordringene med å rekruttere fagfolk til fylket, vil de som ansettes ofte få jobber som representerer større utfordringer enn det som er vanlig.

Samtidig må mange flytte ut når de skal spesialisere seg i noe annet enn i klinisk barne- og ungdomspsykologi eller i klinisk voksenpsykologi. Grunnen er at vi verken har døgnenheter nok eller spesialistkompetanse nok til å dekke alle spesialitetene. Derfor er vi opptatt av at vi får en spesialistordning som gjør at det ikke blir enda vanskeligere enn i dag å bli spesialist i Finnmark, og dermed gjør det enda vanskeligere å rekruttere fagfolk til fylket.

Maiken Tingvold, Studentpolitisk utvalg (SPU) og fjerde års student (av seks) ved Universitetet i Tromsø:

Maiken Tingvold

Maiken Tingvold

Jeg er spent både på debattnivået og på å få innblikk i hvordan politikken blir utviklet i en forening som jeg oppfatter som veldig synlig, tydelig og sterk i det offentlige politiske ordskiftet.

Jeg er også opptatt av den endelige utformingenav nytt hovedsatsingsområde. Det ligger ofte mye idealisme bak psykologstudenter yrkesvalg, og hovedsatsingsområdet vil angi både på hvilke samfunnsområder vi skal være med på å ”redde verden” i fremtiden, og hvor det kan bli gode jobbmuligheter for oss når vi er ferdigutdannet.

Som student er jeg selvsagt også spent på om vi får gjennomslag for forslaget om at studentmedlemmene får velge representanter forbeholdt studentene ved valg av representanter til styre og landsmøte.

Som student håper jeg at disse endringene vil gi studentene økt innflytelse i lokalavdelingene. Det vil gjøre det lettere å identifisere seg med psykologrollen og fremme en tettere tilknytning mellom studentene og Psykologforeningen.

Brita Rønning Iversen, Telemark:

Brita Rønning Iversen

Brita Rønning Iversen

Jeg gleder meg til å oppleve Psykologforeningens som det psykologfaglige verkstedet det er og bør være, ikke bare som en tradisjonell fagforening. Jeg oppfatter det som veldig positivt at vi har fått politisk gjennomslag for psykologer i kommunen og har store forventninger til at vi nå får vedtatt et hovedsatsingsområde som setter tidlig innsats på dagsordenen. Som ansatt ved Notodden DPS på Seljord, opplever jeg mange pasienter som kunne fått en annen utvikling hvis politikerne hadde vært mer opptatt av å legge til rette for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom.

Jeg håper at landsmøtet evner å se nytt hovedsatsingsområdei sammenheng med ny spesialistutdanning. Hvis forebygging for barn og unge blir vedtatt, blir det helt sentralt at vi har det rette perspektivet på anvendelse av psykologisk kompetanse. Da er det logisk at samfunnspsykologien får en sentral rolle som også avspeiles i navnet på en av spesialitetene, og at familiepsykologien fortsatt får en sentral plass i spesialistutdanningen.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.