LM13:

Vedtok ny spesialiststruktur

Landsmøtet i Norsk Psykologforening vedtok 21. november nytt reglement for spesialistutdanningen for psykologer. Nyordningen omfatter 10 spesialiteter og en modulbasert struktur som skal gjøre det enklere å tilpasse seg samfunnets behov. 

Visepresident med ansvar for fag- og profesjonspolitikk, Birgit Aanderaa, understreker dynamikken i den nye spesialistutdanningen.

– Det vil bli enklere å bygge ut spesialistløpene med supplerende kompetanse og tilpasse seg lokale forhold, sier Aanderaa.

Nye tjenestefelt

Birgit Aanderaa. Foto: Arne Olav Hageberg

Birgit Aanderaa. Foto: Arne Olav Hageberg

Hun nevner som eksempel  at en med spesialiteten barn og ungdom kan ta en modul i habilitering og få spesialistkompetanse på barnehabilitering. Og hvis kommunene med forankring i den nye kommunale helse- og omsorgsloven, bestemmer seg for å overvåke den psykiske helsetilstanden for barn i kommunen, kan Psykologforeningen i samarbeid med Folkehelseinstituttet, lage en modul som gir nødvendig kompetanse, sier hun.

– Den nye strukturen gir oss en langt større mulighet enn før til å gi relativt raske svare på samfunnets behov og tilby psykologkompetanse på nye arenaer og tjenestefelt, sier Aanderaa.

Hun sier omleggingen av spesialistutdanningen har vært en flerårig prosess som innebærer at de ulike fagutvalgene har fått innsyn i hverandres arbeidsområder. I løpet av de nærmeste 12 månedene skal de ulike spesialistutvalgene jobbe med å gi innhold til den nye spesialiststrukturen.Håpet er at den nye strukturen skal være oppe å stå fra 2015.

Ut med "klinisk"

”Klinisk” skal ikke lenger være en del av betegnelsen på de ulike spesialitetene. Begrunnelsen er blant annet å kommunisere at de ulike spesialitetene kan ha langt bredere anvendelse enn den som er knyttet til klinikken.

Det nye spesialistreglementet omfatter 10 spesialiteter:

  • Spesialiteten i arbeidspsykologi
  • Spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi
  • Spesialiteten i familiepsykologi
  • Spesialiteten i habilitering- og rehabiliteringspsykologi
  • Spesialiteten i nevropsykologi
  • Spesialiteten i organisasjonspsykologi
  • Spesialiteten i psykoterapi
  • Spesialiteten i rus og –avhengighetspsykologi
  • Spesialiteten i samfunns- og allmennpsykologi
  • Spesialiteten i voksenpsykologi

Vil integrere eldrepsykologien

På landsmøtet ble det tatt til orde for at eldreperspektivet integreres i andre spesialiteter, ikke minst Spesialiteten i voksenpsykologi. Eldrepsykologi utgår som egen spesialitet.

Aanderaa understreker at de valgfrie programmene også vil være et nytt og interessant tilskudd til vedlikeholdsaktiviteter for de ferdige spesialistene.

Emneord: utdanning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.