Psykologforeningens landsmøte:

Psykologisk lavterskeltibud i et livsløpsperspektiv

Psykologforeningens landsmøte ga massiv støtte til fortsatt arbeid med hovedsatsingsområdet for den neste landsmøteperioden under slagordet "Psykologisk lavterskeltibud til befolkningen i et livsløpsperspektiv."

Sentralstyret fikk kred både for å ha bidratt å gjøre Psykologisk lavterskeltilbud til en del av den allmenne politiske retorikken og for å ha bidratt til å redefinere psykologen fra en tilbaketrukket behandler i spesialisthelsetjenesten til en naturlig del av den fremtidige kommunehelsetjenesten.

Og trykket fortsetter i neste landsmøteperiode:

- Én psykolog per tredje fastlege er det vi ønsker, sa Tor Levin Hofgaard og benyttet anledningen til å etterlyse større utdanningskapasitet som tar høyde for behovet for kunne fylle fremtidige stillinger.

Flere av delegatene påpekte at psykologene bør kunne innta roller på flere områder i kommunen, ikke bare i helsetjenesten.

En rekke utfordringer ble påpekt:

  • Behov for en tydelig lovfesting av psykisk hjelp, et behov det ikke er tatt hensyn til i forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov
  • Behov for å utrede en nasjonal finansieringsordning for psykologer i allmennhelsetjenesten.
  • Behov for forskning som viser effekten av lavterskeltjenester
  • Utvikling av gode samarbeidsrelasjoner med spesialisthelsetjenesten

I hovedsatsinsgområdet inngår en egen kommunikasjonsstrategi. Den nye brosjyren Psykisk helse i første rekke med gode eksempler på kommunale lavterskeltjenester, ble i uke 47 distribuert til ordførere og lokalpolitikere over hele landet og er i desember vedlegg til Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

Emneord: førstelinjen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.