Landsmøtet 2010:

Valgkomiteens innstilling til sentralstyre

Psykologforeningens logo

24.-26. november 2010 gjennomførte Norsk Psykologforening sitt landsmøte i Sandefjord. Valgkomiteens forslag til sentralstyre for landsmøteperioden 2010-13 fikk tilslutning. Her kan du lese om kandidatene.

Tor Levin Hofgaard
(president)

Født:1968
Bosted: Oslo
Arbeidssted: Norsk Psykologforening
Fartstid i SST: Fem år som henholdsvis studentrepresentant og medlem før han ble valgt til president på landsmøtet i 2007.
CV: Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2001 og har senere spesialisert seg i klinisk voksenpsykologi i 2007. Har bl.a. arbeidet ved Vindern DPS, på akuttinstitusjonen ved Lovisenberg sykehus og BUP Søndre Nordstrand. Som psykologspesialist ved TIPS Sør ØST ved Ullevål Universitetssykehus.

Tor Levin Hofgaard

Rune Frøyland (visepresident)

Født: 1953
Bosted: Oslo
Arbeidssted: Østbytunet behandlingssenter. Psykisk helsetjeneste for barn, Lørenskog i Akershus
Fartstid i SST: Siden 1985, er i dag visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk.
CV: Har siden 1985 vært politisk ansvarlig for foreningens lønns- og arbeidsmarkedspolitikk og for foreningens forhandlingsarbeid. Er valgt til tillitsverv innen Akademikerne; siden 2005 som leder av Akademikerne Helse og forhandlingsarbeidet i Helseforetakene.

Rune Frøyland

Aina Holmén (visepresident)

Født: 1975
Bosted: Oslo
Arbeidssted: Forsker ved Akershus universitetssykehus, FoU-avdelingen, Divisjon psykisk helse
Fartstid SST: Siden 16. april 2009. Er i dag visepresident med ansvar for fag- og profesjonspolitikk.
CV: Utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen 2004. Jobbet i psykisk helsevern for barn og ungdom, akuttavdeling. Stipendiat ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo med doktorgradsprosjekt på symptomer, diagnostikk og nevropsykologisk fungering hos ungdom med psykoselidelser. Jobbet parallelt i psykisk helsevern for voksne ved poliklinikken på Lovisenberg DPS.

Aina Holmén

Medlemmer

 

Elisabeth Holck-Steen

Født: 1952
Bosted: Arendal, Aust-Agder
Arbeidssted: Psykiatrisk akuttavdeling i Arendal
Fartstid i SST: Én periode som medlem
CV: Spesialist i klinisk psykologi, 30 år som psykolog. Erfaring fra PPT, familievern, BUP, psyk. pol., deltid privatpraksis og de siste 10 år som sjefpsykolog i akuttavdeling. Videreutdanning innen familieterapi og innen kognitiv terapi. Styremedlem i Nasjonalt Forum for akuttpsykiatri. 25 år i styret i lokalavd i Aust-Agder.

Elisabeth Holck-Steen

Kjetil Kaasin

Født: 1949
Bosted: Skien, Telemark
Arbeidssted: Sykehuset Telemark, Akutt-psykiatrisk avdeling
Fartstid SST: Én periode som vara, to som medlem
CV: 20 år i akuttavdeling, derav 12 år som sjefpsykolog. Fire år som psykolog i privat barnevernstiltak/privat firma, seks år i psykiatrisk ungdomsteam.

Kjetil Kaasin

Geir Skauli

Født: 1960
Bosted: Porsgrunn, Telemark
Arbeidssted: Lavterskelpsykolog i familiesentrene i Larvik kommune
Fartstid SST: Én periode som møtende vara
CV: Spesialist i klinisk familiepsykologi. Sertifisert trener for klient- og resultatstyrt praksis. Skrevet bokkapitler/artikler om klient- og resultatstyrt praksis og om forskningsevidens for parterapi. Leder og styremedlem i mange år i lokalavdeling.

Geir Skauli

Kristian Knudsen

Født: 1959
Bosted: Nordreisa,Troms
Arbeidssted: Senter for psykisk helse, Nord-Troms
Fartstid SST: Én periode
CV: Spesialist i klinisk voksenpsykologi. Fartstid bl.a. fra institusjoner for unge misbrukere, PPT, oppsøkende arbeid i Oslo og det tidligere fylkeskommunale barnevernet. Har vært med i lokallaget i Troms siden - 94, leder de siste seks årene før han gikk inn i SST fra 2007.

Kristian Knudsen

Ane Johnsen Lien (ny)

Født: 1971
Bosted: Sandnes, Rogaland
Arbeidssted: Bjørnson Psykologsenter
CV:Spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2003, tre års videreutdanning som gruppeterapeut ved Institutt for gruppeanalyse. Halvannet år i sengepost ved Stavanger Universitetssjukehus, tre år i PPT for videregående skoler i Stavanger. 8 ½ år ved poliklinikk for voksne på Jæren DPS på Bryne, nestleder i poliklinikken fra 2006-2010, og sjefpsykolog på senteret i samme periode. Arbeider i dag som faglig leder ved Bjørnson Psykologsenter.

Ane Johnsen Lien

Ingunn Hagen (ny)

Født:1959
Bosted: Skaun, Sør-Trøndelag
Arbeidssted: Psykologisk institutt, NTNU
CV: Psykologutdannelse fra NTNU i 2003, PhD i medievitenskap fra UiB i 1993. Er i dag professor i medie- og kommunikasjonspsykologi ved NTNU. Forsker blant annet på kommersialisering av barndommen og barns og unges medievaner.

Ingunn Hagen

Birgit Aanderaa (ny)

Født: 1968
Bosted: Oslo
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus
CV: Utdannet psykolog i 2003. Arbeidet ved alderspsykiatrisk avdeling på Aker universitetssykehus fra 2004 til 2008, har siden vært knyttet til BUP Tøyen, Oslo universitetssykehus. Foretakstillitsvalgt (FTV) på Aker universitetssykehussiden 2006, FTV på Oslo universitetssykehus siden 2009, medlem av Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget (LAU) siden 2007, varastyremedlem i Helse Sør-Øst siden 2009. I ferd med å spesialisere seg i klinisk familiepsykologi.

 

Birgit Aanderaa

Vara

 

Tora Garbo (1. vara)

Født:1956
Bosted: Bergen, Hordaland
Arbeidssted: Kronstad DPS, Helse Bergen
Fartstid SST: Én periode som vara
CV: Utdannet ved UiB 1992, spesialist i klinisk psykologi, fordypning rus og avhengighetsproblemer, nestleder i Hordaland lokalavdeling 2005-07

Tora Garbo

Jarle E. Refnin (2. vara, ny)

Født: 1972
Bosted: Halden, Østfold
Arbeidssted: Halden DPS poliklinikk
CV: Utdannet psykolog ved Universitetet i Umeå i 2000, spesialist i klinisk voksenpsykologi 2007.Har blant annet arbeidet som psykolog ved Sykehuset i Østfold HF, som spesialrådgiver i forhandlingsavdelingen i Norsk Psykologforening og er i dag seksjonsleder ved Halden DPS poliklinikk.

Jarle E. Refnin

Jon Tomas Finnsson (3. vara, ny)

Født:1972
Bosted: Bodø, Nordland
Arbeidssted: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset
CV: Cand.psychol. fra Tromsø høsten 2000, Psykologspesialist 2006, leder av Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Bodø siden 2007, leder av Spesialistutvalget for klinisk barne- og ungdomspsykologi 2007-2010. Tidligere medlem av styret i lokalavdelingen i Troms og i Studentpolitisk utvalg.

Jon Tomas Finnsson

Joar Øveraas Halvorsen (4. vara, ny)

Født: 1981
Bosted: Trondheim, Sør-Trøndelag
Arbeidssted: Psykologisk institutt, NTNU, og Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, avdeling Midt-Norge
CV: Uteksaminert cand.psychol. 2008. Tidligere jobbet ved RVTS-Nord og RVTS-Midt (hvor han fremdeles har bistilling). Jobber nå som doktorgradsstipendiat i klinisk voksenpsykologi ved Psykologisk institutt, NTNU, med fokus på behandling av posttraumatisk stresslidelse.

Joar Øveraas Halvorsen

Last ned Psykologforeningens innkalling til Landsmøtet 2010 med alle innstillinger.

 

Gå til toppen

 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.