Vil beholde opplæringsrettigheter

Gutt gjør lekser

Psykologforeningen går imot Nordahl-utvalgets forslag om å fjerne den individuelle rettigheten etter opplæringsloven.

I sin høringsuttalelse til utvalgets rapport Inkluderende felleskap for barn og unge , argumenterer Psykologforeningen for å beholde rettighetene etter opplæringslovens § 5 -1. I foreningens høringsuttalelse som ble oversendt Utdanningsdirektoratet 10. august, heter det blant annet

  • Uten juridisk forankring er det lett å tenke seg at hensynet til barn og unge med særskilte behov kan tape når knappe skoleressurser skal fordeles.
  • Sakkyndigvurderingenes døråpnerfunksjon til rettigheter som forvaltes av NAV, bydelstjenester etc., kan bli borte.
  • Foreldre som opplever ikke å bli hørt, mister adgangen til å klage til Fylkesmannen.
  • Fravær av lovforankring kan åpne opp for et marked for private utredninger. Resultatet kan bli en sosioøkonomisk slagside der de med færrest sosiale ressurser havner bakerst i køen av de som trenger hjelp.
"

Uten juridisk forankring er det lett å tenke seg at hensynet til barn og unge med særskilte behov kan tape når knappe skoleressurser skal fordeles

"

Det var 4. mars i år daværende kunnskaps- og integreringsminister Torbjørn Røe Isaksen ble overlevert rapporten fra ekspertgruppen ledet av professor Thomas Nordahl, Høgskolen Innlandet.

Det overordnede målet med ekspertgruppens arbeid var å bidra til at barn og unge som har behov for spesialundervisning og andre tilrettelagte tiltak, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole. Et av forslagene i rapporten er altså å fjerne den individuelle rettigheten etter opplæringsloven.

Norsk psykologforening er enig i flere av intensjonene i rapporten, men påpeker at virkelighetsbeskrivelsen og kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt og unyansert.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.