– Vi må styrke psykiske helsetjenester i kommunen

Jente løfter vekter

Tilgjengeligheten til psykisk helsehjelp i kommunen er ikke god nok. Folk vil ha terapi fremfor piller.

Andreas Høstmælingen. Foto: Arne Olav Hageberg

Andreas Høstmælingen. Foto: Arne Olav Hageberg

Slike lyder to klare funn i TNS Gallups helsepolitiske barometer. Undersøkelsen ble offentliggjort 26. april og viser blant annet at bare 13 prosent vurderer tilgjengeligheten til psykisk helsehjelp i egen kommune som god.

– Dermed risikerer vi at folk som trenger det, ikke får nødvendig helsehjelp.

Det sa fagsjef Andreas Høstmælingen i Norsk psykologforening da han kommenterte funnene overfor sentrale helsepolitikere under presentasjonen av barometeret.

Tidlig hjelp der du bor

– Vi har fortsatt en jobb å gjøre. Vi må ruste opp psykiske helsetjenester i kommunene, sa han.

Om lag halvparten av den norske befolkningen får en psykisk lidelse/plage i løpet av livet. Konsekvensen kan bli store personlige belastninger for den som rammes, og samfunnskostnader som er større enn for noen andre sykdommer.

"

Bostedsadresse skal ikke avgjøre om du får et godt psykisk helsetilbud når du trenger det

"

 

Lavterskeltilbud har effekt

Mye tyder imidlertid på at tidlig intervensjon kan ha god effekt. Akershuskommunen Lørenskog har i en årrekke bygget opp kompetanse på psykisk helse-feltet, ikke minst overfor barn og unge. Det har gitt konkret resultater: Spesialisthelsetjenesten får langt færre henvisninger fra Lørenskog enn folketallet skulle tilsi, sammenliknet med andre Akershus-kommuner.

– Med kommunale lavterskeltilbud oppnår vi altså minst to gode ting, påpekte Høstmælingen:

– Pasienter får tidlig hjelp der de bor og slipper en alvorligere sykdomsutvikling. Sykehusene får mer tid å bruke på dem som trenger mer omfattende behandling.

 

"

Psykiske helsevern får bedre tid til barn og unge som trenger omfattende behandling om kommunen gjør jobben sin

"

Nei takk til piller

Fagsjefen trakk oss fram befolkningens tydelige beskjed om at den foretrekker samtalebehandling fremfor medikamenter ved psykiske lidelser som angst og depresjon

Brukerorganisasjonene og Psykologforeningen har i flere år arbeidet for at medisinfri behandling må være tilgjengelig for alle som ønsker det. Helseminister har pålagt alle regionale helseforetak å tilby slik behandling innen 1. juni i år.

– Men også lokalt må alternativene til medisiner være tilgjengelige. Det er lett å tenke seg et medikamenter bli førstevalget hvis kommunen mangler kompetanse om psykologiske metoder. Verktøykassa må utvides, sa Høstmælingen

Han trakk fram at særlig eldre mennesker foretrekker samtalebehandling fremfor piller.

 

"

...det har vært en seiglivet myte at eldre profitterer mindre på samtaleterapi enn yngre

"

– Det er budskap som fortjener å bli lyttet til, for det har vært en seiglivet myte at eldre profitterer mindre på samtaleterapi enn yngre.

Høstmælingen påpekte at betydningen av tilgjengelighet til psykiske helsetjenester i kommunen kan vanskelig overvurderes.

– Bostedsadressen skal ikke avgjøre om du får et godt psykisk helsetilbud når du trenger det. Helsepolitisk barometer viser at vi fortsatt har en jobb å gjøre, sa han.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.