Trykker på for tverrfaglige smerteklinikker

Helsemyndighetene ønsker at helseforetakene legger mer trykk bak opprettelsen av tverrfaglige smerteklinikker. «Utbyggingen har gått for langsomt», heter det i en splitter ny veileder om organisering og drift av klinikker der psykologkompetanse skal inngå som en viktig del.

Enkelte pasientgrupper med langvarige smertetilstander har behov for utredning og behandling ved smerteklinikker i spesialisthelsetjenesten. Tilbudet til denne pasientgruppen er ufullstendig og ulikt utbygget i helseforetakene, mener helsemyndighetene.

Last ned veilederen fra Helsedirektoratets nettside

Tverrfaglige smerteklinikker skal utrede og starte behandling av pasienter med langvarige smerteproblemer som ikke kan håndteres tilfredsstillende i kommunehelsetjenesten eller i den øvrige spesialisthelsetjenesten, framgår det av veilederen. 

Les også: Vil ha mer psykologi i smertebehandling

I hvert helseforetak bør man som hovedregel samle ressursene om énfullverdig tverrfaglig smerteklinikk i stedet for flere smerteenheter med hver sin fagkompetanse eller avtalespesialister, lyder rådet i veilederen. 

Den er også tydelig på hva slags kompetanse som avkreves: Minst én av følgende faggrupper bør ha smerteklinikken som sitt hovedområde: leger med spesialkompetanse innenfor smertemedisin, sykepleiere med relevant spesialkompetanse, fysioterapeuter, psykiater/psykolog.  

Det er første gang det slås fast at psykologisk kompetanse er en forutsetning for god smertebehandling.

Emneord: helsepsykologi

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.