Smertepris til helsepsykolog

Borrik Schjødt

Borrik Schjødt

Borrik Schjødt er som første psykolog tildelt Kari Widerøes Minnefonds pris for pionérarbeid innen smertebehandling. Prisen ble overrakt under fagkonferansen til Norsk smerteforening 9. januar 2014, og prisvinneren benyttet anledningen til å etterlyse flere psykologer som vil arbeide med smerte.

Prismottakeren har mer enn 20 års erfaring innen tverrfaglig smertebehandling ved Smerteklinikken ved Haukeland universitetssykehus (HUS). Han driver utstrakt foredragsvirksomhet både overfor kolleger og pasienter, og juryen fremhever Schjødts arbeid for å rekruttere psykologer til smertebehandling og til somatikken generelt.

Viktig bidrag til smertebehandling

Prisvinneren sier til psykologforeningen.no at psykologiske forhold er helt sentrale hos pasienter med langvarige smerteplager.

− De frykter at smertene er farlige, er oppgitte over at det ikke finnes gode lindrende tiltak og blir nedstemte på grunn av dårlig søvn og redusert livskvalitet. Dette er områder der det er mulig å sette inn behandling, og her har psykologer en viktig rolle å spille, sier han.

Han mener profesjonen også kan gi viktige bidrag til å heve kompetansen hos annet helsepersonell om sammenhengen mellom smerte og psykiske forhold.

Flere arbeidsplasser

Schjødt sier det er mangel på psykologer som har interesse i og kunnskap om smertebehandling. For å bøte på det, ønsker han å styrke helsepsykologi som emne både i grunnutdanningen og i Psykologforeningens spesialistutdanning.

− Dernest trenger vi flere arbeidsplasser for psykologer som vil arbeide med smerte. Det er allerede større etterspørsel etter psykologer enn det vi kan tilby, sier han.

At psykologisk behandling virker, viser blant annet en kunnskapsgjennomgang som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjorde i 2013.

Schjødt er spesialist i voksenpsykologi og samfunnspsykologi. Han har hatt en rekke verv i Norsk Psykologforening og sitter i dag i foreningens fagetiske råd.

Emneord: helsepsykologi

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.