Slår ring om studentklinikkene

Gruppeterapi

Tillitsvalgte, fagpersonell og profesjonsstudenter ved NTNU står sammen om å kreve at studentklinikkene fortsatt skal være et universitetsansvar.

Psykologforeningens tillitsvalgte ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap ved NTNU, førsteamanuensis Tea Agerup, mener det vil være vanskelig for universitetets ansatte å ivareta ansvaret for studentenes terapiopplæring hvis universitetsledelsen får gjennomslag for å overføre pasientbehandlingen til spesialisthelsetjenesten under St. Olavs hospital.

Tea Agerup. Foto:NTNU

Tea Agerup. Foto:NTNU

– Universitetet skal gjøre studentene i stand til å innta et mangfold av hjelperoller. Spesialisthelsetjenesten er styrt av politiske føringer om å prioritere nærmere bestemte pasientgrupper. Det er to ulike oppdrag. Skal de som er ansatt, ha ansvar for undervisningen av framtidens psykologer og den store variasjonen i oppgaver de skal løse, må de også ha ansvar for klinikkene, understreker Agerup.

Pedagogiske forutsetninger

Ferdighetstreningen ved profesjonsstudiet ved NTNU begynner allerede i første semester. Gradvis gjøres studentene i stand til å møte mennesker i ulike situasjoner. Opplæringen på studentklinikkene er en integrert del av dette opplæringsløpet.

Agerup understreker at de ansatte ved universitet har andre pedagogisk forutsetninger i møte med studentene enn de som eventuelt skal veilede dem hvis klinikkene overføres til St Olav.

– Vi har spesialkompetanse i å formidle hvordan ulik metodikk og teori kan anvendes i møte med pasienter med ulike problemer. Skal vi ha ansvar for undervisningen, kan vi ikke fratas ansvaret for klinikkopplæringen, sier hun.

Hun påpeker også om at klinikkene inngår i forskningsprosjekter som er en del av undervisningen.

Profesjonsidentitet

Også tidligere leder ved Institutt for psykologi, professor Leif Edward Ottesen Kennair, er grunnleggende skeptisk til universitetsledelsens ønske om å frasi seg ansvar for studentklinikkene.

Leif Edward Ottesen Kennair. Foto: Universitetsavisa

Leif Edward Ottesen Kennair. Foto: Universitetsavisa

– Hvordan skal psykologer som autonom profesjon utvikle en god profesjonsidentitet, når vi i selve utdannelsen blir fratatt autonomi og gjort til del av spesialisthelsetjenesten, spør han.

Han er også kritisk til hvordan spesialisthelsetjenesten skal kunne ivareta den delen av psykiske helsetjenester som det har vært politisk flertall for å satse på de senere årene; førstelinje, tidlig intervensjon, ikke medikamentelle intervensjoner, forebygging etc.

Kennair minner dessuten om at for tiden pågår en utredning av alle helseutdanningene : Er det uproblematisk at denne nasjonale prosessen forstyrres av omfattende og gjennomgripende lokale endringer underveis, spør han.

«Ikke et universitetsansvar»

Det var på nyåret det oppstod tydelig splid ved NTNU om hvorvidt det er et universitetsansvar – som en del av undervisningen ved profesjonsstudiet i psykologi – å drive klinikker som brukes til å gi studentene terapiopplæring. Ved Institutt for psykologi eksisterer det i dag tre klinikker som tar imot pasienter for gratis behandling: En for barn og unge, en for voksne og en nevropsykologisk klinikk. Rektor Gunnar Bovim er siteret på at han mener det er prinsipielt uheldig at universitetet skal drive pasientbehandling, og vil overføre ansvaret til spesialisthelsetjenesten.

Vil ikke ha pasientbehandling

– Jeg mener at det ikke er noe som tilsier at universitetene skal drive pasientbehandling. Vi må finne en hensiktsmessig arena for den kliniske undervisningen, uten å endre studieforløpet, uttalte han til  Universitetsavisa 5. april 2018.

Bovim er imidlertid på kollisjonskurs både med fagpersonell, tillitsvalgte og studenter . På eget initiativ har han bestilt en utredning som skulle ha vært ferdig før sommeren. Sluttdatoen er imidlertid utsatt til i midten av august fordi tidsfristen ble for knapp til å oppnå god nok kvalitet på utredningen av juridiske og økonomiske konsekvenser av de ulike alternativene.

Høsten 2017 fikk en tilsvarende konflikt om studentklinikkene ved Universitetet i Oslo sin løsning etter at fakultetsledelsen først valgte å stenge studentklinikken, for deretter å åpne den igjen slik  Psykologforeningen tok til orde for .  

Foreningen mener en overføring til spesialisthelsetjenesten i realiteten fratar universitetet ansvar for undervisningen.

«Hvis klinikkene blir en integrert del av spesialisthelsetjenesten vil det legge såpass stor lovmessige føringer på driften at det i realiteten vil begrense muligheten de undervisningsansvarlige har for å legge premisser for undervisningen», argumenterte Psykologforeningen  i et offisielt brev til de tillitsvalgte ved Instituttet.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.