LM13:

Sentralstyret i Psykologforeningen i landsmøteperioden 2013-16

Her kan du bli kjent med hvem som er valgt inn i Sentralstyret i Norsk Psykologforening for landsmøteperioden 2013-16. Tor Levin Hofgaard og Rune Frøyland ble gjenvalgt til henholdsvis president og visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk. Birgit Aanderaa ble valgt til visepresident med ansvar for fag- og profesjonspolitikk 

 

 

Tor Levin Hofgaard, president

Født:1968
Bosted: Oslo
Arbeidssted: Norsk Psykologforening
Fartstid i SST: Fem år som henholdsvis studentrepresentant og medlem før han ble valgt til president på landsmøtet i 2007.
CV: Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 2001, spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2007. Har arbeidet ved Vindern DPS, på akuttinstitusjonen ved Lovisenberg sykehus og BUP Søndre Nordstrand. Som psykologspesialist ved TIPS Sør ØST ved Ullevål Universitetssykehus. Styreleder i Rådet for psykisk helse, visepresident i Verdensunionen for psykologisk vitenskap og styremedlem både i Den Europeiske Psykologføderasjonen og i Akademikerne. 

Rune Frøyland, visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk

Født: 1953
Bosted: Oslo
Arbeidssted: Østbytunet behandlingssenter. Psykisk helsetjeneste for barn, Lørenskog i Akershus
Fartstid i SST: Siden 1985. Er i dag visepresident med ansvar for lønns- og arbeidsmarkedspolitikk.
CV: Har siden 1985 vært politisk ansvarlig for foreningens lønns- og arbeidsmarkedspolitikk og for foreningens forhandlingsarbeid. Er valgt til tillitsverv innen Akademikerne; siden 2005 som leder av Akademikerne Helse og forhandlingsarbeidet i Helseforetakene

Birgit Aanderaa, visepresident med ansvar for fag- og profesjonspolitikk (ny)

Født: 1968
Bosted: Oslo
Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus
Fartstid i SST: Én periode som medlem, konstituert visepresident i deler av perioden.
CV: Utdannet psykolog i 2003. Arbeidet ved alderspsykiatrisk avdeling på Aker universitetssykehus fra 2004 til 2008, har siden vært knyttet til BUP Tøyen, Oslo universitetssykehus. Foretakstillitsvalgt (FTV) på Aker universitetssykehus siden 2006, FTV på Oslo universitetssykehus siden 2009, medlem av Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget (LAU) siden 2007, varastyremedlem i Helse Sør-Øst siden 2009. I ferd med å spesialisere seg i klinisk familiepsykologi.

Medlemmer

Kjetil Kaasin

Født: 1949
Bosted: Skien, Telemark
Arbeidssted: Sykehuset Telemark, Akutt-psykiatrisk avdeling
Fartstid SST: Én periode som vara, tre som medlem
CV: 23 år i akuttavdeling, derav 12 år som sjefpsykolog. Fire år som psykolog i privat barnevernstiltak/privat firma, seks år i psykiatrisk ungdomsteam.

Geir Skauli

Født: 1960
Bosted: Porsgrunn, Telemark
Arbeidssted: Kommunepsykolog i familiesentrene i Larvik
Fartstid SST: Én periode som møtende vara, én periode som medlem
CV: Mange år som styremedlem og leder i lokalavdelinger. Spesialist i klinisk familiepsykologi. Sertifisert trener for klient- og resultatstyrt praksis (KOR). Erfaring fra PPT og barnehabiliteringstjeneste. Deretter mange år i familievernet, som terapeut, leder, avd.dir i Bufetat og prosjektleder i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Aina Holmén (ny)

Født: 1975
Bosted: Oslo
Fartstid: Siden 2009, visepresident med ansvar for fag- og profesjonspolitikk.
Arbeidssted: Forsker ved Akershus universitetssykehus, FoU-avdelingen, Divisjon psykisk helse
CV: Utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen 2004. Jobbet i psykisk helsevern for barn og unge ved Akershus universitetssykehus, samt psykisk helsevern for voksne ved Lovisenberg DPS. Var stipendiat ved Psykologisk institutt, UiO. Leverte i 2013 doktorgraden på symptomer, diagnostikk og nevropsykologisk fungering hos ungdom med psykoselidelser. Jobber nå som forsker med prosjekter blant annet omhandlende psykoselidelser og opplevelse av tvangsbruk i psykisk helsevern.

Ane Johnsen Lien

Født: 1971
Bosted: Sandnes, Rogaland
Arbeidssted: Bjørnson AS
Fartstid i SST: Én periode som medlem
CV: Spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2003, tre års videreutdanning som gruppeterapeut ved Institutt for gruppeanalyse. Har til sammen 10 års erfaring fra offentlig psykisk helsevern og tre år fra PPT for videregående skoler i Stavanger. Var sjefpsykolog ved Jæren DPS på Bryne i 5 år, og var nestleder i poliklinikken samme periode. Har også vært aktiv i NPF lokallag i Rogaland i mange år, blant annet som leder i 3 år. Arbeider i dag som faglig leder ved Bjørnson Psykologsenter, som sammen med Bjørnson Organisasjonspsykologene utgjør Bjørnson AS i Sandnes. 

Jarle E. Refnin (ny)

Født: 1972
Bosted: Halden, Østfold
Arbeidssted: Halden DPS poliklinikk
Fartstid i SST: Én periode som vara
CV: Utdannet psykolog ved Universitetet i Umeå i 2000, spesialist i klinisk voksenpsykologi 2007.Har blant annet arbeidet som psykolog ved Sykehuset i Østfold HF, som spesialrådgiver i forhandlingsavdelingen i Norsk Psykologforening og er i dag seksjonsleder ved Halden DPS poliklinikk. FTV for Sykehuset Østfold HF i 5 år. Master i Organisasjon og Ledelse fra år 2011

Børge Mathiassen (ny)

Født: 1970
Bosted: Tromsø
Arbeidssted: Nevroteamet BUP Tromsø, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge
CV: Uteksaminert cand.psychol. 2001.  Spesialist i klinisk nevropsykologi 2007. Tidligere jobbet som psykolog ved Avdeling for barnehabilitering og Nevrologisk avdeling, UNN HF. Har arbeidet som avdelingsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, UNN HF 2010 - 2013. Gjennomførte utdanningsprogrammet i barnefaglig sakkyndighetsarbeid 2008. Fungerte som FTV og vara FTV ved UNN HF 2005-2009.  Jobber nå som nevropsykolog, forsker/stipendiat og sakkyndig.

Britt Randi Hjartnes Schjødt (ny)

Født: 1960
Bosted: Bergen, Hordaland
Arbeidssted: Bergen Kommune, PPT-Ytrebygda/Barne- og familieteam, og Regionalt kunnskapssenter (RKBU)-vest, psykisk helse og barnevern
CV: Uteksaminert cand.psychol. 1988. Tidligere jobbet ved Oppsøkende avdeling i Askøy kommune,  PPT og Helsestasjonstjeneste i Bergen kommune, og  ved en rehabiliteringspoliklinikk innen psykisk helsevern i Helse-Bergen. Jobber nå som kommune- og samfunnspsykolog for barn og familier i Ytrebygda bydel i Bergen kommune, samt som seniorrådgiver for psykolognettverk i region vest ved RKBU. Har sittet i Spesialistutvalg for samfunnspsykologi siden 1991. Medlem av Board of Prevention and Intervention i EFPA, og medforfatter av boka Psykisk helse som kommunal utfordring (Schjødt m fl., 2012).

Varamedlemmer

Nina Dalen (1. vara, ny)

Født: 1960
Bosted: Hovet, Buskerud
Arbeidssted:  nevropsykolog.no  AS
CV: Uteksaminert cand.psychol. 1994. Spesialist i klinisk nevropsykologi. Tidligere jobbet ved Sørlandet sykehus (psykisk helsevern, barneavdeling og habilitering) og Aleris (FoU direktør). Jobber nå i spesialistpraksis bestående av nevropsykologiske utredninger og behandling. Medlem av EFPA Board of Ethics. Tidligere leder av Fagetisk Råd. 

Joar Øveraas Halvorsen (2. vara)

Født: 1981
Bosted: Trondheim, Sør-Trøndelag
Arbeidssted: Psykologisk institutt, NTNU, og Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, avdeling Midt-Norge
Fartstid i SST: Én periode som vara
CV: Uteksaminert cand.psychol. 2008. Tidligere jobbet ved RVTS-Nord og RVTS-Midt (hvor han fremdeles har bistilling). Jobber nå som doktorgradsstipendiat i klinisk voksenpsykologi ved Psykologisk institutt, NTNU, med fokus på behandling av posttraumatisk stresslidelse.

Ragnhild Klingenberg Stokke (3. vara, ny)

Født: 1974
Bosted: Sandefjord, Vestfold
Arbeidssted: BUPA Døgnenhet Ungdom, Klinikk Rus og avhengighet, Sykehuset i Vestfold HF 
CV: Cand.mag med utdanning som barnevernspedagog og årsstudium i psykologi, spes.ped. og kriminologi samt arbeidserfaring fra 1.linje barnevern. Uteksaminert cand.psychol. høsten 2007 fra UiO. Tidligere jobbet ved Barne- og likestillingsdepartementet (førstekonsulent), BUP Follo Aker sykehus, og seksjon ambulant behandling ved Nic Waals institutt, Lovisenberg diakonale sykehus. Siden 1.mars 2013 i nåværende stilling i fagteam ved Døgnenhet for ungdom 10-18 år. Ferdig spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi i april 2013.

Anne Kulseng Berg (4. vara, ny)

Født: 1971
Bosted: Oslo
Arbeidssted: Privat praksis, Nydalen i Oslo og Norsk Karakteranalytisk Institutt. 
CV: Uteksaminert cand.psychol. 1999. Tidligere jobbet ved Institutt for klinisk sexologi og terapi og Østbytunet behandlingssenter. Privat praksis siden 2003. Utdanning ved Norsk Karakteranalytisk Institutt, somatic experience og nevroaffektiv psykoterapi. Sitter i spesialistutvalget for spesialiteten i klinisk psykologi med psykoterapi. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.