– Selvmordsforebygging starter med gode oppvekstvilkår

Jente som er lei seg sitter på en trapp med kosedyret sitt.

– Arbeidet med å forebygge selvmord starter med å sørge for at barn og unge vokser opp i trygge omgivelser og har noen å gå til når de sliter.

Bent Høie

Bent Høie

Det sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i forbindelse med at Regjeringen 10. september varslet oppstart av arbeidet med ny handlingsplan for å forebygge selvmord.

Regjeringen har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å finne ut hvilke tiltak som har dokumentert effekt. Også fagmiljøer og pasient- og pårørendegrupper skal involveres i arbeidet, skriver  Helse- og omsorgsdepartementet på sine sider . Å forebygge selvmord blant pasienter i psykisk helsevern blir et viktig tema.

Helseminister Bent Høie viser til Regjeringens arbeid for å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten og arbeidet for å ansette flere psykologer i kommunene.

– Snart kommer også pakkeforløp for psykisk helse og rus som vil gi bedre og mer forutsigbar behandling på sykehusene våre, sier statsråden.

"

Etter 50 års forskning er prediksjon av selvmord omtrent på sjansenivå

"

Vanskelig å forutsi

Bergljot Gjelsvik

Bergljot Gjelsvik

Under Den norske psykologikongressen i begynnelsen av september var en av de mest sentrale selvmordsforskerne i Norge, Bergljot Gjelsvik (Oxford University og Universitet i Oslo), tydelig på at vi i dag vet for lite til å kunne forutsi selvmord

– Etter 50 års forskning er prediksjon av selvmord omtrent på sjansenivå, sa hun.

Se video

På kongressen presenterer hun «The Mindlock Project». «Mindlock» - innebærer at man går fra selvmordstanke til handling. 

Gjelsvik la vekt på at våre forestillinger om selvmord ikke bare kommer i form av tanker, men også bilder og simuleringer.

– Forholdet personen har til selve det suicidale innholdet, kan være kritisk for å kunne vurdere hvor sårbart et menneske er for å begå selvmord, sa hun på kongressen.

Hvert år tar flere enn 500 personer livet sitt i Norge. Regjeringens varsling av arbeidet med den nye handlingsplanen, skjer i forbindelse med markering av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.