Raskt inn med kognitiv terapi

12 kommuner høvler ned terskelen til psykisk helsehjelp for voksne med mildere depresjons- og angstlidelser. 22. januar arrangerte Helsedirektoratet kick-off for tilbudet som bygger på erfaringer fra britiske «Improved access to psychological therapies» (IAPT).

Tiltaket Rask psykisk helsehjelp skal være et lavterskeltilbud som gir direkte hjelp uten at pasienten trenger henvisning fra lege. Tilbudet skal gis innen to uker for å unngå at problemene skal vokse seg større og alvorligere. Det skal gis av tverrfaglige team der psykolog er med på laget. Kognitiv terapi vil bli en viktig bestanddel.

- Hensikten er å styrke tilbudet til mennesker med angst og depresjonslidelser, sa ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, Petter Øgar under åpningen.

Vellykket rekruttering

Han understreket at Opptrappingsplanen for psykisk helse først og fremst førte til en opprusting av spesialisthelsetjenesten.

- Vi er fortsatt ikke i mål med å utvikle tilbud for dem med milde og moderate depresjons- og angtslidelser. Det gjør vi noe med nå, sa han.

Øgar sa at psykologer har en viktig rolle å spille i primærhelsetjenesten, og at erfaringene er svært gode i kommuner som har vært en del av satsingen for å rekruttere flere psykologer til førstelinjen.

Gå til omtale av Arbeidsforskningsinstituttets evalueringsrapport.

Kostnadseffektivt

David Clarke.

David Clarke.

Rask psykisk helsehjelp bygger på et prinsipp om at ikke alle som trenger hjelp for psykiske lidelser, trenger langvarig behandling. For lettere og moderate psykiske lidelser kan kognitiv terapi og veiledet selvhjelp være svært effektivt. Det viser blant annet erfaringer fra Storbritannia som siden 2008 har tilbudt flere hundre tusen pasienter kortidsintervensjoner etter modellen som nå har inspirert norsk helsevesen.

Grunnleggeren av IAPT, professor David Clark fra Universitetet i Oxford viste til beregninger som dokumenterer at det lønner seg med kortidsintervensjoner.

- Innsparingene i offentlige ytelser (f. eks. sykepenger) til mennesker med psykiske lidelser, overgår det det koster å drive prosjektet. Recovery-raten ligger på cirka 50 prosent , fortalte Clark.

Sykdomsbyrde

Også assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, Arne Holte, var opptatt av de personlige og samfunnsmessige kostnadene ved ikke å forebygge psykiske lidelser. Han tok til orde for å sette inn folkehelsestøtet mot sykdommene som truer samfunnet mest økonomisk.

Folkehelseinstituttet har regnet ut at psykiske lidelser belaster samfunnet 50 prosent mer enn all kreftsykdom, 50 prosent mer enn all hjertesykdom, står for 40 prosent av sykefraværet og 40 prosent av uføretrygdkostnadene. For hver som er uføretrygdet for psykisk lidelse, taper Norge 21 arbeidsår, opplyste han.

- I Norge er depresjon den mest belastende av alle sykdommer og bidrar til økt dødelighet. Debutalderen synker, advarte Holte.

Gå til artikkelen Ti prinsipper for forebygging av psykiske lidelser.

Tine Nordgreen.

Tine Nordgreen.

Psykologspesialist Tine Nordgreen fortalte om sitt arbeid med å utvikle internettbasert selvhjelp mot angst. Studien hennes viste gode resultater for personer med blant annet sosial angst; like gode resultater som behandling ansikt-til ansikt.

Opplæring

Tilsammen 60 personer, deriblant psykologer og helsepersonell med 3-årig helse- og sosialfaglig bakgrunn skal nå få opplæring i kognitiv terapi og veiledet selvhjelp.

Opplæringen legger også vekt på samhandlingsmetodikk med andre tjenester i helse- og velferdssektoren: som fastleger, psykiske helsearbeidere, frisklivssentraler, øvrige kommunale tjenester, psykisk helsevern og NAV.

Opplæringen av de ansatte blir gjennomført av Norsk forening for kognitiv terapi.

Følgende kommuner har fått 1,7 millioner kroner hver til å etablere Rask psykisk helsehjelp:

 • Orkdal
 • Kristiansund
 • Stjørdal
 • Fjell
 • Lørenskog
 • Oslo – bydel Søndre Nordstrand
 • Oslo – bydel Frogner
 • Hurum
 • Molde
 • Modum
 • Notodden
 • Fosen DM IKS

Emneord: behandling

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.