Psykologorganisasjon brøt menneskerettighetene

Piggtrådegjerde.

– Den amerikanske psykologforeningens rolle i krigen mot terror er rystende og dypt tragisk.

–  Psykologer skal aldri delta i aktiviteter som innebærer fare for legitimering av tortur eller andre grove menneskerettighetsbrudd.

Det sier Tor Levin Hofgaard, president i Norsk psykologforening. I løpet av den første uken i juli konkluderte en uavhengig granskning (  Hoffman-rapporten  ) med at sentrale ledere i American Psychological Association (APA) har vært involvert i en «sammensvergelse med CIA og det amerikanske forsvarsdepartementet».

I følge New York Times  har sentrale APA-ledere, deriblant lederen for det etiske rådet, samarbeidet med CIA og Pentagon om brutale avhørsmetoder. APA har sågar tilpasset sine etiske retningslinjer til amerikanske myndigheters behov.

– Dette er den mest alvorlige skandalen som noensinne har rammet psykologprofesjonen internasjonalt. Vi må sørge for at fagets representanter samler seg til en klar og tydelig reaksjon, sier Hofgaard.

Også Nora Sveaass, leder av Psykologforeningens Menneskerettighetsutvalg og medlem av FN’s torturkomite, reagerer sterkt på APA-avsløringene.

– Verdens mektigste psykologforening er skadeskutt, og det er selvpåført, sier hun.

Sveaass har lenge vært blant de skarpeste kritikere til APA’s holdning til deltakelse i avhør. Hun sier at APA skulle ha gjort som den amerikanske legeforeningen, som tidlig trakk seg fra all deltakelse under avhør.

Dårlig selskap

– Jeg ser ingen formildende omstendigheter ved APA’s praksis og holdninger, sier hun og minner om at det ikke er første gang i historien helsearbeidere samarbeider med undertrykkende regimer. 

Tor Levin Hofgaard sier at helseprofesjonene de senere årene har har engasjert seg sterkt i å styrke respekten for etiske prinsipper og menneskerettigheter i det faglige arbeidet.

– I disse dager har de samlede europeiske psykologforeningene vedtatt å legge menneskerettighetsprinsippene til grunn for de etiske retningslinjene for profesjonen, påpeker han.

Allerede i 2008 sendte de nordiske psykologforeningene en bekymringsmelding til APA. Også den gangen var tema amerikanske psykologers deltakelse i avhørssituasjoner som representerte brudd på FN’s torturkonvensjon og menneskerettighetene.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.