Psykisk helse i skolen fra 2020

Gode lærer-elev-relasjoner

Helse- og omsorgsminister Bent Høie lover «psykisk helse» i skolen fra 2020.

Statsråden fremførte løftet i Dagsavisen 19. september.

– Det er gledelig at kunnskap om psykisk helse nå får innpass i skolen. Barn og unge trenger kunnskap for å forstå seg selv og ta gode valg i livet. Dette er en sentral del av skolens allmenndanningsprosjekt, sier visepresident Heidi Svendsen Tessand i Norsk psykologforening.

"

Å investere i et godt psykososialt skolemiljø er noe av det smarteste vi kan gjøre for barn og unges psykiske helse

"

Gode lærer-elevrelasjoner

Hun mener gode relasjoner mellom lærer og elev er det aller viktigste skolen kan bidra med når det gjelder psykisk helse.

– Den viktigste byggesteinen i skolen er trygge menneskelige relasjoner. Det er grunnlaget for trivsel og psykososial utvikling, sier hun.

Hun minner om at skolen er møteplass for alle barn og unge.

–  Å investere i et godt psykososialt skolemiljø er noe av det smarteste vi kan gjøre for barn og unges psykiske helse.

Les også:

Boken som mangler

Sammen med en rekke andre aktører, har Psykologforeningen jobbet i flere år for at psykisk helse skal bli en del av skoleundervisningen. Sommeren 2015 lanserte foreningen sammen med Rådet for psykisk helse, Mental Helse Ungdom, Elevorganisasjonen, Norsk lektorlag og Norsk psykiatrisk forening oppropet Boken som mangler . 

De seks organisasjonene ga tydelige råd til helse- og skolemyndighetene: Skolen bør gi grunnleggende kunnskap om hvordan barn og unge kan opprettholde god psykisk helse. «Først da får vi en skole for hele mennesket. Først da blir skolesekken komplett», het det i oppropet. 

Nye læreplaner

Arbeidet med de nye læreplanene er i full gang. I juni besluttet Kunnskapsdepartementet hva som skal være de såkalte kjerneelementene, som beskriver hva det viktigste elevene skal lære i hvert fag. Kjerneelementene er et forarbeid til utviklingen av de nye læreplanene. Folkehelse og livsmestring skal inngå som et av tre tverrfaglige tema. De tverrfaglige temaene skal inngå i fagene der det er relevant.

Læreplanene sendes på høring våren 2019, men det vil også være mulig å spille inn i løpet av høsten 2018. Nye læreplaner skal tas i bruk fra høsten 2020.

Emneord: skole

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.