Pasienter får like rettigheter hos private og offentlige psykologer

– Det er nødvendig at pasienter hos avtalespesialistene gis samme pasientrettigheter som de ville fått i offentlige poliklinikker, sier visepresident Rune Frøyland i Psykologforeningen. Han er godt fornøyd med den nye avtalen. (Foto: Fartein Rudjord)

Avtalespesialister skal nå jobbe sammen med poliklinikkene om henvisninger og vurderinger i psykisk helsevern. Psykologforeningen har sikret en avtale med helseforetakene.

Psykologforeningen har inngått en avtale med de regionale helseforetakene om felles henvisningsmottak og rettighetsvurderinger i psykisk helsevern.

Det betyr at pasienter skal få en felles vurdering av retten til utredning eller behandling, som kan skje enten offentlig eller privat.

Forhandlingene som ble beskrevet i det siste takstrundskrivet er nå gjennomført.

Psykologforeningens visepresident Rune Frøyland er fornøyd med avtalen.

– Det er nødvendig at pasienter hos avtalespesialistene gis samme pasientrettigheter som de ville fått i offentlige poliklinikker, men det har vært krevende å finne en god regulering, sier han.

Reguleringer for barn og unge kommer

Felles henvisningsmottak innebærer at avtalespesialister skal kunne delta i mottaket som et betalt oppdrag.

– Vi håper at avtalespesialister er interesserte i å bidra, slik at vi kan få gode vurderinger av hvilket tilbud som er best for de henviste pasientene, sier Frøyland.

Reguleringene gjelder i første omgang voksne pasienter. Reguleringer for barn og unge vil komme etter hvert, men det er et stykke frem i tid.

– Avtale er bedre enn forskrift

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsket en forskrift for å regulere tildeling av pasientrettigheter. Det ønsket ikke Psykologforeningen.

– Sammen med de regionale helseforetakene og Legeforeningen har vi nå avtalt hvordan helsepersonell skal rettighetsvurdere pasienter. Vi mener at en forskrift da er unødvendig, sier Frøyland.

Avtaleregulering er bedre enn forskrift, mener han.

– Vi har betydelig større påvirkning på avtaletekster enn på tekst i forskrift. Avtalen skal evalueres og har en begrenset gyldighet ut 2022.

– Vi har fått nedfelt at det er en klar forutsetning at samarbeidet mellom avtalespesialistene og Helseforetak skal være likeverdig og balansert. Avtalespesialistene kan ikke pålegges oppgaver eller dikteres vilkår for samarbeid. En slik tydeliggjøring er nok kun mulig i en avtale, og ikke i en forskrift.

Står sterkere med flere fagforeninger

Legeforeningen har vedtatt den samme avtalen.

– Det er en styrke å ha et fellesskap av flere fagforeninger når felles henvisningsmottak skal utformes i praksis og senere evalueres, sier Frøyland.

Han sier forhandlingene har vært krevende og tatt mye tid. Visepresidenten berømmer forhandlingsavdelingen i Psykologforeningen for et stort og godt stykke arbeid.

Avtalen gjelder fra 1. mars 2021, men ordningen innføres gradvis. Noen distriktspsykiatriske sentre (DPS) starter før andre. Som avtalespesialist skal du derfor fortsette som før inntil du får beskjed om noe annet fra DPS.

Les mer om ordningen i dette informasjonsbrevet .

Emneord: privatpraksis

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.