Ny veileder i klinisk nevropsykologi

Speilnevroner

Hva kan forventes av en nevropsykologisk vurdering? Det er ett av spørsmålene den nye veilederen i klinisk nevropsykologi gir svar på.

13 erfarne nevropsykologer har jobbet i godt over ett år for å realisere dokumentet som nå er tilgjengelig på nett.

– Vi vet i dag at kognitive vansker utgjør kjernesymptomer ved en rekke alvorlige psykiske lidelser som tidligere ikke ble betraktet å ha en klar hjerneorganisk komponent, for eksempel alvorlige lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. Dette er kunnskap som har fått større plass i den nye veilederen.

Det opplyser leder i Norsk nevropsykologisk forening Marianne Løvstad. Hun har ledet arbeidsgruppen bak veilederen. Med seg har hun hatt blant andre Jens Egeland.

Nevropsykologenes rolle

Løvstad sier arbeidsgruppen har vært opptatt av å få klart fram hvilken rolle nevropsykologer kan og bør ha i behandlingssammenheng.

– En nevropsykologisk vurdering er i mange tilfeller startpunktet på en lang prosess for pasienten. Vi har et ansvar for å forvalte også konsekvensene av vurderingene vi gjør, sier hun.

Løvstad sier hensikten med veilederen både er å informere oppdragsgivere om hva de kan forvente av en nevropsykologisk vurdering og gi retning til nevropsykologers praksis, blant annet når det gjelder metodebruk og formidling av resultater.

Gode testmetoder

Jens Egeland understreker veilederens tydelige krav om bruk av gode testmetoder. Samtidig problematiseres begrensningene nevropsykologiske metoder har overfor minoritetsgrupper.

– Det kan være personer med annen etnisk eller språklig bakgrunn eller personer med sansetap. Sansetap kan påvirke resultater utover effekten av tilrettelegging for selve sansetapet, sier Egeland.

Sammen med Løvstad har han latt seg intervjue om den nye veilederen i Nevropsykologi nr 1.2015

Krav om tilbakemelding

I den nye veilederen gjøres tilrettelagt tilbakemelding til noe pasienten har krav på fra den som har gjennomført den nevropsykologiske utredningen.

– Vi er opptatt av å gi konkrete føringer for god nevropsykologisk praksis.  Kravet om tilrettelagt tilbakemelding er i tråd med verdier om åpenhet og dialog slik at den som undersøkes skal få et eierforhold til funnene i undersøkelsen, sier Løvstad og Egeland.

 

Gå til videoen og artikkelen: Hva gjør en nevropsykolog?

Emneord: tester

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.