Nasjonal allianse for helsepsykologi

Et tre med en vissen og en frisk del

14 organisasjoner står bak Nasjonal allianse for klinisk helsepsykologi i somatikken.

Alliansen ble introdusert i 2015. Målet er å få på plass et helhetlig helsetilbud med flerfaglige somatiske avdelinger som er bemannet både med medisinsk og psykologfaglig kompetanse. På avdelingene bør all behandling av fysiske helseplager og sykdommer inkludere tiltak for psykisk helse og mestring.

Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard minner om hvordan fysisk sykdom skaper støy i sjelslivet. At det kan gå utover søvn, mestringsevne, sosial funksjon – alle sentrale faktor for å kunne leve et godt liv.

Mental støy

– Hvordan vi takler denne støyen, vil kunne være avgjørende for hvordan sykdommen utvikler seg; hvor fort, og om vi i det hele tatt blir friske. Til nå har helsevesenet unnlatt å ta disse utfordringen alvorlig nok.

– Usikkerheten knyttet til en kreftdiagnose, smertene til en med revmatisme, kravene om livsstilsendringer når du har fått diabetes stiller oss overfor betydelige utfordringer, både psykologiske og sosiale, sier Hofgaard.

Gå til bloggteksten:  Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken

Han påpekte at det allerede i dag finnes gode tverrfaglige miljøer som nettopp er slik alliansen ønsker seg. Ikke minst har Diakonhjemmet sykehus gått foran gjennom etablering av Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken.

Hvite frakker

Leder for brukerutvalget ved Diakonhjemmet , Hilde Sofie Hamre, har jobbet systematisk med å synliggjøre nytten pasientene har av helsepsykologiske tjenester i somatiske sykehus. Under åpningen av helsepsykologikonferansen advarte hun mot å trekke et for skarpt skille mellom psykisk og somatisk helse.

– Gjennom samtaler med pasienter og/eller pårørende vil det ofte komme frem viktig informasjon som ikke lar seg fange opp andre. Derfor bør psykologer i hvite frakker bli like naturlig som andre andre faggrupper som jobber i somatiske avdelinger, sier hun.

Hamre tar til orde for å gjøre brukerkunnskapen til en kunnskapskilde for behandleren.

Honnør

Tor Levin Hofgaard gir helsemyndighetene honnør for deres  veileder der tverrfaglighet knesettes som prinsipp i smertebehandling.

– Men veien er fortsatt lang fram til et reelt helhetlig helsetjenestetilbud, der psykisk helse inkluderes i behandling av somatisk sykdom, sa han.

Emneord: brukere

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.