Tidsskriftet

Når lov og liv kolliderer

Hvor fanget er psykologer av rammene for praksis når de ønsker å utvikle lavterskeltilbud og fremtidens kommunepsykologrolle?

Spørsmålet stilles allerede på lederplass i septemberutgaven av Tidsskrift for Norsk psykologforening. To eksempler blir brukt for å illustrere problemstillingen:

Det ene er hentet fra Stangehjelpa, hjelpetjenesten i Stange i Hedmark, som praktiserer «én dør inn-prinsippet». Tjenesten er blitt hyllet opp og ned av stolper av sentrale folkevalgte, med helseminister Bent Høie i spissen. Stangehjelpas leder, psykologspesialist Birgit Valla, har brukt spaltemetere til å sette fete spørsmålstegn ved kravet om diagnostisering. Tidligere i år konkluderte imidlertid Fylkesmannen med at Stangehjelpa har brutt helselovgivningen når den ikke systematisk har brukt kartleggingsverktøy og satt diagnoser, og vært for dårlig til å føre pasientjournal. 

Det andre eksemplet finner vi i artikkelen «Må trosse forbud for å møte ungdom på SMS», som omhandler en prinsipielt beslektet problemstilling. I artikkelen debatterer psykologspesialistene Tormod Stangeland og Simen Øverland mismatchen som oppstår når en uavvendelig teknologisk utvikling, fraløper jussen.

For som de skriver: «…kontakt mellom terapeut og pasient via e-post, sosiale medier eller SMS er ikke regulert av det norske lovverket.» Det høyst legitime og gode hensynet lovgivningen skal ivareta, står altså i veien for det terapeutiske prosjektet om «å møte pasienten der hun er», hevder artikkelforfatterne. 

«Begge eksemplene forteller at man på ingen måte står fritt til å utvikle nye tjenester innenfor psykisk helsevern. Samtidig vil det være uheldig for utviklingen av lavterskeltilbud og fremtidens kommunepsykologrolle om man blir for fanget av eksisterende praksis», skriver ansvarlig redaktør Bjørnar Olsen på lederplass.

Fra øvrig innhold i septembernummeret:

  • Intervju med klimapsykolog Per Espen Stoknes som er Oslos andrekandidat for Miljøpartiet De Grønne ved Stortingsvalget.
  • Intervju med Hallvard Føllesdal som ble tildelt Bjørn Christiansens minnepris for beste vitenskapelige artikkel i Tidsskrift for Norsk psykologforening, 2016 med «Er emosjonell intelligens viktig i arbeidslivet?»
  • Vitenskap: Økt livskvalitet gjennom økologisk tilpasning: Reduksjon i bruken av tvang og makt overfor en person med utviklingshemning og autisme
  • Oppsummert: Fylla og den unge hjernen
  • Fagessay: Lesevansker – oppsummering av ny forskning
  • Fri assosiasjon: Jeg hadde blitt en av pasientene

Emneord: forskning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.