– Lav terskel trumfer institusjoner

Ambassadør Karsten Klepsvik

Ambassadør Karsten Klepsvik

God tilgang til psykisk helsehjelp, skepsis til institusjonalisering. Slik lød gjennomgangsmelodien da Norge utvekslet erfaringer med baltiske land om frivillige organisasjoners bidrag til å utvikle psykiske helsetjenester.

Med støtte fra Nordisk råd var frivillige organisasjoner i Litauen vertskap for konferansen Mental health policy: Looking for synergies betwen governments and civil society 10. april.

Norges ambassadør til Litauen, Karsten Klepsvik, viste til en generell opplevelse av psykiske helsetjenester som ineffektive og for dominert av institusjonstenkning.

Økt tilgjengelighet

– Vi trenger endringer i behandlingsfilosofien fra institusjonalisering til økende grad av tilgjengelighet. Økt tilgjengelighet vil ikke minst gagne lavinntektsgrupper, sa han i sitt åpningsforedrag.

Klepsviks beskrivelse er langt på vei i råd med den norske utviklingen på psykisk helse-området.

 

"

Samfunnets interesser står over profesjonsinteresser

"
Ole Tunold

Ole Tunold

Psykologforeningens generalsekretær, Ole Tunold, redegjorde for foreningens mangeårige arbeid for å få lovfestet at kommunene skal tilby psykologtjenester. Lovfestingen ble vedtatt 9. juni 2017 og er ifølge foreningen en av de viktige byggesteinene i arbeidet for å utvikle psykiske helsetjenester med lav terskel der folk bor.

– Vårt hovedanliggende har hele veien vært å bidra til bedre helsetjenester i tråd med Psykologforeningens samfunnsoppdrag. Samfunnets interesser står over profesjonsinteresser, sa Tunold.

Sterk kritikk

Tydeligst i sin kritikk av rådende behandlingsregimer var Dainius Puras, den litauiske psykiatriprofessoren som jobber som FNs spesialrapportør for helse.

Puras har utpekt «psykisk helse» som tema han vil rette særlig oppmerksomhet mot i sitt oppdrag i regi av Verdens helseorganisasjon. Spesialrapportøren jobber uavhengig av nasjonalstatene og har stor frihet til selv å sette dagsordenen.

"

Du forbedrer ikke menneskelige relasjoner med medikamenter og tvang

"

 

Dainius Puras

Dainius Puras

Puras, som har hele verden som nedslagsfelt og kan oppleve sterk kritikk fra landene han påpeker mangler hos i sine rapporter, mener den biologiske behandlingsmodellen taper terreng. Han hevder det er en naturlig følge av kunnskapsutviklingen som viser at psykiske helsehjelp først og fremst handler om å legge til rette for gode menneskelige relasjoner framfor å jakte på biologiske markører.

Relasjoner framfor tvang

– Du forbedrer ikke menneskelige relasjoner med medikamenter og tvang, sa Puras og stilte spørsmål ved behovet for særlover som hjemler tvang overfor mennesker med psykiske helseproblemer.

Han sier han opplever at fagmiljøene i økende grad oppvurderer erfaringskompetanse og samarbeid med brukerne på bekostning av paternalismen han mener fortsatt er rådende innenfor tradisjonell psykiatri.

Emneord: førstelinjen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.