Testdagen 2018

«La den rette komme inn». Om egnethet for utdanning og jobb

Øye titter gjennom nøkkelhull

Bruker vi seleksjonsmetoder som tar tilstrekkelig hensyn til om jobbsøker er egnet for jobben? Hva sier ny forskning? Velkommen til Testdagen 11. april!

Karakterer brukes som seleksjonsmetode til høyere utdanning, men hva er egentlig karakterer uttrykk for? Og: Hvorfor brukes ikke de beste seleksjonsmetodene ved opptak til studiestedene?

Testdagen 2018 retter søkelyset mot disse spørsmålene. Kom og hør hva så vel forskere som representanter fra arbeidsgiversiden, læresteder og testbransjen tenker.

Program (med forbehold om endringer)

De beste seleksjonsmetodene - Jon Martin Sundet

Jon Martin Sundet

Hva har endret seg etter Schmidt og Hunters legendariske meta-analyse om seleksjonsmetoder fra 1998? Vi har fått anledning til å presentere resultatene fra en ny, ennå ikke publisert, metaanalyse av Schmidt og medarbeidere. Hva er årsaken til at noen metoder synes å predikere jobb-suksess enda bedre, samtidig som andre metoder synes å ha mindre verdi enn tidligere antatt? Bør resultatene også få konsekvenser for seleksjon og for opptak til høyere utdanning?

Hva er karakterer uttrykk for? - Pia Rosander

Pia Rosander

I nordiske land er karakterer, med få unntak, det eneste kriteriet for opptak til høyere utdanning. Hva ligger bak karakterer, i hvilken grad predikerer karakterer fremtidig suksess i utdanning og yrkesliv. Er det egentlig slik at kandidatene med best karakterer er de gjeveste for en arbeidsgiver?

Egnethet - hva betyr det egentlig? - Sarah Abraham

Sarah Abraham

Hva vil det si å være egnet til et yrke, og i hvilken grad bør egnethet vurderes allerede ved opptak til utdanningen? Sarah Abraham har vært sentral i omlegging av metodene som Politihøgskolen bruker for å vurdere egnethet til politiyrket. Abraham vil snakke om innholdet i begrepet egnethet og om hvilke implikasjoner det kan ha hvis læresteder også skal ta hensyn til egnethet for fremtidig yrkeskarriere når de vurderer søkere for opptak.

Seleksjon når endringstakten øker - Glen Menkin

Glen Menkin

DNB er svært opptatte av å finne kandidater med godt potensial for å lykkes i jobben, ikke de mest skoleflinke. Head of Employer Branding and Executive Recruitment, Glenn Menkin, snakker om utfordringer ved seleksjon når organisasjoner og arbeidsoppgaver er i kontinuerlig endring. Han vi også fortelle om hvordan DNB arbeider med å implementere interesser og motivasjon i seleksjonsprosessen.

Evne- og integritetstesting – effektivt, men kontroversielt - Testleverandører og Dag Øyvind Engen Nilsen

Dag Øyvind Engen Nilsen

Testleverandørene forteller om sin strategi for å øke bruken av evne og integritetstester. Hva er integritet, og hvordan måles det? Dag Øyvind Engen Nilsen leder en paneldiskusjon med deltakerne. 

 

Om innlederne

Jon Martin Sundet (professor emeritus, UiO) har de siste 30 årene forsket på intelligens og på hvilken betydning arv og miljømessige faktorer har for kognitive evner. Blant annet har han sett på årsakene til den såkalte Flynneffekten; at resultatene på kognitive evnetester ser ut til å stige fra generasjon til generasjon.  Jon Martin er kjent som en glimrende foreleser som klarer å gjøre vanskelige ting forståelig, også for de av oss om ikke er eksperter på psykometri og metode.

Pia Rosander: Fil. Dr Psykologi og prodekan ved Høyskolen i Kristianstad. Roasander har tatt sin doktorgrad på hvordan personlighet, IQ og læringsstiler predikerer karakterer. En av hennes primære forskningsinteresser handler om  hvordan innlærinsstiler og personlighet er forskjellige i ulike akademiske utdanninger.

Sarah Abraham har de siste 15 årene jobbet i Politietaten. Først som leder av politiets mangfoldsprosjekt i Politidirektoratet, deretter primus motor for å øke mangfoldet i studentmassen ved Politihøgskolen. Fra 2012 har hun ledet implementeringen av egnethetsvurdering som del av opptaket til Politihøgskolen. Abraham er spesialist i organisasjonspsykologi.
Glen Menkin har gått Krigsskolen og på NHH og har arbeidserfaring i både stat, kommune og det private næringsliv. De siste 13 årene har han jobbet med seleksjon og profilering av DNB som arbeidsgiver. Glen er opptatt av fordomsfri seleksjon og er glad i å prøve nye testmåter på studenter og nyutdannede.

Dag Øyvind Nilsen er psykolog og driver som selvstendig konsulent og rådgiver i selskapet psychol.net , er fagredaktør for nettstedet psykopaten.info . I tillegg foreleser han ved NTNU og Markedshøyskolen. Han har skrevet to bøker og vært medforfatter på en. Hans interesseområder er bedømmelse og beslutningstaking samt er testing og testmetodikk der han arbeider med kliniske og arbeidspsykologiske testverktøy.

 

Testdagen 2018 arrangeres av Norsk psykologforening i samarbeid med DNV-GL

Emneord: tester

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.