Kritisk til flytting av studentklinikken

Psykologforeningen er kritisk til flytting av studentklinikken ved Psykologisk institutt (PSI) på Blindern .

Fakultetsledelsen har bestemt å flytte studentklinikken ved PSI til Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS). Psykologforeningen er kritisk til flyttingen, og mener ansvaret for pasientbehandlingen og pasientinntaket på studentklinikken bør ligge hos universitetet og lærerkrefter med relevant kompetanse ved PSI. 

Psykologforeningen har følgende kommentarer:

  • Det er vanskelig å se hvordan det skal være mulig for universitetets ansatte å ivareta sitt ansvar for studentenes terapiopplæring samtidig som man overfører ansvaret for pasientbehandlingen til spesialisthelsetjenesten.
  • Prinsipielt bør ansvaret for pasientbehandling og pasientinntak på studentklinikken ligge hos universitetet og lærekreftene ved Psykologisk institutt
  • Det er viktig å skille universitetets oppdrag om å utdanne psykologer fra helsetjenestens oppdrag om å drive pasientbehandling

Norsk psykologforening har i den løpende prosessen vært i tett dialog med sine tillitsvalgte ved PSI og oversendte 13. oktober de tillitsvalgte et offisielt brev  der foreningen redegjør for sitt syn i saken.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.