Krever opptrappingsplan for barns psykiske helse

To jenter gir hverandre en klem

Brukere og profesjoner med felles bønn til Stortinget: Psykiske helsetjenester i kommunene trenger et løft for å kunne møte utfordringene barn og unge står overfor.

Det var under Stortingets åpne høring om en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse 7. april at Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Mental helse ungdom (MHU) ga medlemmene av Helse- og omsorgskomiteen klar beskjed: De ønsker seg tydeligere koordinering mellom første- og andrelinjetjenesten. Utgangspunktet for høringen var et  representantforslag fra Kristelig Folkeparti

Gå til videoopptak av høringen.

Ønsker seg mestringsfag

− Ingen må slippe barn og unge når et behandlingsløp starter, sa FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad.

Elvestad etterlyste et mestringsfag i regi av skolen og skolehelsetjenesten, og et stående tilbud om noen å snakke med når det røyner på. (Cirka 22 min. ut i video)

Gå til: Krever psykologi i skolen

− Det er viktig å komme tidligere inn når problemer oppstår, slik at ting ikke vokser og blir større, sa hun.

Med sine 80 medlemsorganisasjoner, med tilsammen mer enn 335.000 medlemmer, er FFO Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. 

Frakoblede fastleger

På direkte spørsmål fra komiteen om hvilken rolle fastlegen spiller i arbeidet for barns psykiske helse, påpekte FFO-rådgiver Arnfinn Aarnes at fastlegene er svakt koblet til de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

− De fremstår ofte som en satellitt i det totale helsetilbudet i kommunen og er vanskelige å nå. Mange fastleger har relativt liten erfaring med psykisk helsearbeid, så vi har ikke sett at fastlegen har vært den støtten for pasientene det gjelder, sa han. (Cirka 27 min. ut i video).

"

...vi har ikke sett at fastlegen har vært den støtten for pasientene det gjelder

"

 

Også Adrian Lorentsson i Mental helse ungdom problematiserte fastlegenes rolle da han tok utgangspunkt i omfanget av bruken av antidepressiva blant ungdom, især jenter. (Cirka 49 min. ut i video)

− Når fastlegen ikke kan noen terapiformer, er det medikamenter som gjelder. Spesialisthelsetjenesten tar ikke imot henvisninger med mindre andre ting er prøvd først, sa han.

Legeforeningen var ikke til stede for å kunne svare på kritikken mot fastlegeordningen.

Nei til sektorinndelt hjelp

KrF-representantene foreslår en tverrfaglig og forpliktende plan finansiert gjennom friske, øremerkede midler. Som en del av planen vil partiet heve psykologkompetansen i kommunene slik at det blir en reell tilgjengelighet til psykolog for dem som trenger det.

Under stortingshøringen ga Norsk psykologforening Kristelig Folkepartis forslag helhjertet støtte. Fagsjef Andreas Høstmælingen påpekte at barn er uløselig sammenvevd med verden rundt seg.

"

Det trengs en landsby for å oppdra et barn, det trengs koordinerte velferdstjenester for å hjelpe det

"

 

− Vi risikerer å bryte denne veven når vi sektorinndeler hjelpen barn trenger. De fastlåste sakene er fastlåste fordi de forsøkes løst av en og en av hjelpeinstansene: skolehelsetjeneste, barnevern, psykiske helsetjenester for barn og unge (BUP) osv. (Cirka 49 min. ut i video)

− Det trengs en landsby for å oppdra et barn, det trengs koordinerte velferdstjenester for å hjelpe det, sa Høstmælingen.

Også Sykepleierforbundet, Landsgruppa for helsesøstre, Voksne for barn, Fellesorganisasjonen, Redd Barna og Barn av rusmisbrukere var blant høringsinstansene og støttet representantforslaget til Krf.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.