Tidsskriftet

Kraften i at noen tror på deg

Forsiden av Psykologtidsskriftets marsutgave. Illustrasjon Åshild Irgens

Parforholdet kan være en viktig drivkraft i bedringsprosesser ved spiseforstyrrelser, fremgår det av marsutgaven av Psykologtidsskriftet.

Fagredaktør Kjersti Gulliksen har intervjuet Cynthia Bulik, professor i psykologi, og en av verdens ledende forskere og klinikere i behandling av spiseforstyrrelser. Bulik er opptatt av hvordan forholdet til partneren virker inn på bedringsprosesser ved psykiske lidelser. I to nye behandlingsprogrammer er parterapi et viktig element.

Kraften i at noen tror på deg

Pasienter får bedre behandlingsresultat i de tilfellene der partnere går inn og aktivt understøtter reell tilfriskning og symptomendring. Relasjoner i alle former – til foreldre, partnere, venner og terapeuter – blir ofte pekt på som svært sentrale for bedring av pasientene selv.

– Det er kraftfullt å ha noen som tror på deg, og som blir ved din side gjennom den ikke-rettlinjede bedringsprosessen, sier Bulik. 

Judisiell observasjon 

I serien «faglig innspill» gjennomgår Kirsten Rasmussen, Erik Kroppan, Ragnhild Johansen og Antje Daniela Gross Benberg prinsipielle sider ved judisiell døgnobservasjon, et virkemiddel som kan tas i bruk for å vurdere strafferettslig tilregnelighet.

Forfatterne problematiserer at det ikke fins standardiserte retningslinjer for hvordan judisiell  døgnobservasjon skal foregå. «Ulike tolkninger av hvordan slike observasjoner skal gjennomføres, kan derfor medføre varierende praksis i de forskjellige psykiatriske sykehusene», skriver forfatterne. 

Anker i normalitet 

I den vitenskapelige artikkelen «Anker i normalitet» utforsker Elisabeth Adams Kvam, Hanne Weie Oddli og Anne Landheim bedringsprosesser hos mennesker med samtidig rus- og psykisk lidelse. Forfatteren mener at psykologer og andre som arbeider med menneske som er stilt utenfor normen, kan skape endring ved blant annet å ta utgangspunkt pasientens egne erfaringer. 

Det kan være konstruktivt å vise en nysgjerrig holdning til hvordan den enkelte «… ser seg sjølv i fortid, notid og framtid. Metaforen anker i normalitet kan minne hjelparar på å sjå dei heilt unike livshistoriene, utan å miste sosiale forhold av syne», skriver de. 

Presidentkamp

Tidsskriftet har intervjuet Tor Levin Hofgaard og Håkon Skard, som begge vil velges til president i Norsk psykologforeningen på landsmøtet i november.

Om Tidsskriftet

Tidsskriftet eies av Norsk psykologforening, men har en selvstendig stilling overfor moderorganisasjonen. Det redigeres etter redaktørplakaten og er innmeldt i Fagpressen.  Les Tidsskriftets formålsparagraf og etiske retningslinjer her .

Emneord: Tidsskriftet

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.