Kartlegger barnelovsaker

Smokk og dommerklubbe

Myndighetene vil kartlegge domstolenes behandling av barnelovsaker. Sakkyndige psykologer blir sentrale informanter.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) ønsker blant annet kunnskap om behandlingen av barnelovsaker der det er bekymring for barns omsorgssituasjon, også i tilfeller der barnevernet er involvert. Sakkyndige er sentrale i slike saker.

– For å øke vår forståelse om behandlingen av barnelovsaker ved domstolene, ønsker vi blant annet å gjennomføre noen intervjuer med sakkyndige.

Det sier Tor Egil Viblemo senioranalytiker ved Oxford Research og prosjektleder for utredningen. Han påpeker at de vil benytte seg av Psykologforeningens offentlige liste over sakkyndige for å kontakte relevante respondenter til både intervju og spørreundersøkelser. Også dommere og advokater vil bli intervjuet, og kartleggingsarbeidet vil i hovedsak foregår i løpet av februar 2016.

Viblemo oppfordrer sakkyndige som ikke står på den offentlige sakkyndiglisten, om å ta kontakt dersom de har noe på hjertet. Kontaktinfo:  marte.tobro@oxford.no

Kartleggingen er en studie av domstolenes organisering og saksbehandling i saker som gjelder foreldretvister etter barneloven. Oppdraget omfatter alle domstolene (66 tingretter og seks lagmannsretter og Høyesterett).

Det følger av regjeringsplattformen at regjeringen ønsker å utrede særdomstol for saker knyttet til barn og familie. Oppdraget om å kartlegge domstolens behandling av foreldretvister etter barneloven vil kunne belyse forhold som har betydning for denne utredningen.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.