Hvordan redusere tvang i psykisk helsevern?

Tor Levin Hofgaard

Se tre korte videoforedrag om temaet. 

– Tvang i psykisk helsevern er et alvorlig inngrep i enkeltmenneskers liv. Derfor er det viktig å jobbe aktivt for at frivillighet alltid skal være et reelt førstevalg. Nå sprer vi forskning og erfaringene til gode fagfolk som har jobbet systematisk med å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern.

Det sier Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard.  Han minner om at frivillighet alltid skal være prøvd først, slik det fremgår av lov om psykisk helsevern. Men han mener det har vært for lite diskutert hvilke tjenester eller tiltak som må være på plass for at lovkravet skal være tilfredsstilt.

 

– I dag vet vi stadig mer om hva som skal til for å forebygge tvangsbruk i psykisk helsevern. Derfor har vi laget tre videoer med fagfolk som er i front på området; Tonje Lossius Husum ved Senter for medisinsk etikk (UiO), Anders Jacob ved Lovisenberg diakonale sykehus og Didrik Heggdal som er prosjektleder for BET-prosjektet ved Vestre Viken, forteller Hofgaard.

Forskningen signaliserer tydelig at det er sammenheng mellom tjenestekvalitet og bruk av tvang. Brukerinvolvering er en nøkkelfaktor. Det samme er ofte psykologiske og recovery-baserte metoder, der målsettingen er å legge til rette for mening og mestring på tross av psykisk helseutfordringer.

 

– Forskningen viser også at det er viktig med å se forbi påfallende atferd og sterke følelsesuttrykk og undersøke hva det utrykker og legge vekt på anerkjennende kommunikasjon, poengterer psykologpresidenten.

 

Han er glad for at Helsedirektoratet har startet arbeidet med å inkludere reduksjon, forebygging og riktig bruk av tvang i prosjekt pakkeforløp for psykisk helse og rus. Arbeidet er i en utredningsfase, og det vil i løpet av våren 2018 avklares hvordan disse områdene skal håndteres videre.

– Er det ett område der det er viktig å unngå uønsket variasjon, slik pakkeforløpene har som formål, er det når det gjelder tvangsutøvelse, sier Hofgaard.

Emneord: tvang

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.