Tidsskriftet

Full strid om klinikken

Utsnitt fra novemberutgaven av Tidsskrift for Norsk psykologforening

Klinikkstriden ved Psykologisk institutt i Oslo rulles ut over flere sider i novemberutgaven av Psykologstidsskriftet.

I et eget intervju uttaler klinikkleder Siri Gullestad seg om drift, ansvar og veien videre. Hun blir også sitert i reportasjen «Utluftningen» der hun redegjør for hvorvidt hun kjente til instituttleder Pål Krafts bekymringsmelding om mangler ved klinikkdriften. I etterkant har Gullestad ønsket å trekke både intervjuet og sitatene i reportasjen, blant annet fordi hun følte seg presset til å svare om enkeltpersoner. Også tidligere instituttleder Fanny Duckert vies et eget intervju. Det har tittelen «Tid for selvransakelse». Duckert medgir at kontrollrutinene har sviktet og oppfordrer alle nivåer på instituttet til å la selvkritikken sitte løst. 

På lederplass setter sjefredaktør Bjørnar Olsen konflikten på instituttet inn i et profesjonutviklingsperspektiv. Han mener psykologenes økte samfunnsinnflytelse, trygge arbeidsmarked og gode lønnsutvikling har en debetside med strammere rammer for profesjonen, der det som ikke handler om klinikk, legges inn i masterprogrammene, mens praksis tilpasses samfunnets behov. «Et omfattende samfunnsoppdrag gjør også at myndighetene ønsker å kikke profesjonen i kortene», skriver Olsen. 

Les også:

Forebygging for barn og unge 

Den vitenskapelige artikkelen i novemberutgaven er signert Simon-Peter Neumer, Alexandra Costache og Roger Hagen. Artikkelforfatterne byr på en systematisk litteraturgjennomgang av effekten av indikert forebygging for barn og unge (altså når man synes å se indikasjoner på utvikling en psykisk lidelse). Foreløpig viser det seg at effekten er fra lav til moderat. 

Hedvig Montgomery og Arne Jørgen Kjosbakken byr på en artikkel som er aktuell i debatten om hvorvidt åpenhet i media er til gagn eller skade. De peker på forskjellige fallgruver/ulemper ved å stå frem: «For når det som er bak fasaden, blir selve fasaden, kan det bli vanskelig å gjemme seg noe sted – å leve et privatliv. Og glemt blir det heller ikke, selv om situasjonen skulle endre seg. Alt som blir delt, ligger fortsatt der ute.», skriver de. 

I hovedinnlegget beskriver Birgit Undem sin lange reise som pasient gjennom psykisk helsevern, der hun gjennomgående opplever å ikke bli hørt eller sett - inntil hun til sist kjenner seg møtt. Hun skriver: «Ifølge mine erfaringer er kunnskap om barndomstraumer ikke integrert i det psykiske helsevesenet». Innlegget knytter an til Tidsskriftets temanummer om utviklingstraumer i forrige måned. Undem skal også snakke på Tidsskriftets og PsykOpps lansering av temanummeret under Schizofrenidagene. 

Vandreterapi og debatt om spilleregler

Vandrepsykologene Aksel Inge Sinding og Svein Øverland skriver om sin erfaringer med å ta pasienten med ut av terapirommet og bruke vandreturer som ramme for terapien.

I debattdelen er det flere innlegg som kritiserer det eksisterende behandlingssystemet: Birigit Valla mener det er på tide å «endre spillereglene», og sykeliggjøringsdebatten fortsetter.

Emneord: forskning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.