Tidsskriftet

Eldre med angst trenger nye metoder

Illustrasjon Åshild Irgens

Illustrasjon Åshild Irgens

På tide å teste ut nye metoder i behandlingen av eldre med angst og depresjon.

Novemberutgaven av Tidsskrift for Norsk psykologforening publiserer en vitenskapelig artikkel der forfatterne gjennomgår forskning på kognitive metoder mot angst og depresjon hos eldre. I artikkelen argumenterer de for at nye metoder, som metakognitiv terapi, kan være verdt å prøve også for eldre mennesker. Bakteppet er åpenbart: Forekomst av angst og depresjon øker med alder og verdens befolkning blir stadig eldre. Helsekostnadene er høye. Vellykket behandling bedrer funksjon og reduserer dødelighet.

Kognitiv atferdsterapi (KAT) er i dag den mest anbefalte formen for psykologisk behandling, og forfatterne viser til studier som gir bedring også for eldre med angst og depresjon. Behandlingseffekten på tvers av symptomer og livskvalitet er imidlertid lavere sammenlignet med de to norske studier av effekten av metakognitiv terapi. Derfor bør denne metoden prøves ut for eldre argumenterer.

Æreskulturer

Novemberutgaven bringer også 22. juli stoff, blant annet om dokumentarfilmen «Rekonstruksjon Utøya».  I tillegg en utenrikssak fra Nord-Irak, om å være utsatt for æresvold. Saken følges opp med en sak fra Norge om oppfølgingen kvinnene utsatt for æresvold får i Norge.

«Det er en gjenganger at disse kvinnene ikke får den hjelpen de trenger på DPS» uttaler psykologspesialist Judith van der Weele.

Ett av problemene er i følge Van der Weele, at det kliniske behandlingstilbudet er for rigid i formen. Den klassiske én til én kontor-behandlingen passer gjerne ikke slike kvinner.
– Det kan være et ork å jobbe med slike saker, blant annet fordi psykologer trives dårlig med å jobbe med tolk, sier hun.

Psykologer får her kritikk for ikke å ha nok kunnskap om «æreskulturer».

Leserne vil også finne anmeldelser av bøkene  til dagsaktuelle meningsbærende menn som Jordan Petersons, Steven Pinker og allstedsnærværende Peder Kjøs.

Avatar-terapi

Anmelderen av andre sesong av «Jeg mot meg» tar debatten et hakk videre. På debattsidene argumenteres det for å få NAV inn på timeplanen (apropos debatten om at psykologer bør få mer systemkunnskap), og Karterud kickstarter en psykoanalyse-debatt, som vi håper blir intellektuelt fruktbar i de kommende numrene.

Og så har vi en vitenskapelig artikkel der forfatterne går gjennom forskning på kognitive metoder mot angst og depresjon hos eldre, der de argumenterer for at nye metoder, som metakognitiv terapi, kan være verdt å prøve for denne aldersgruppen.

For ikke å glemme et faglig innspill om digitale nyvinninger i psykosebehandlingen: Avatar-terapi mot hørselshallusinasjoner.

Emneord: tidsskriftet

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.